Câu 50: So sánh quyền con người với quyền công dân?

Quyền con người được hiểu là những đặc quyền mà do tự nhiên con người vốn vẫn có. Đó là những khả năng hành động một cách có ý thức của con người. Các đặc quyền cá nhân khi trở thành đối tượng điều chỉnh của pháp luật thì mới trở thành các quyền của con người. Do đó quyền con người được định nghĩa là những đặc quyền của con người được pháp luật ghi nhận, điều chỉnh, do cá nhân con người nắm giữ trong mối liên hệ với NN và những cá nhân khác.

Quyền công dân cũng ra đời từ lâu trong lịch sử, được sử dụng rộng rãi trong xh tư sản. So với khái niệm quyền con người, kn quyền công dân mang tính xác định hơn, gắn liền với mỗi quốc gia, được pháp luật của mỗi quốc gia quy định. Cũng do vậy nội dung, số lượng, chất lượng của quyền công dân ở mỗi quốc gia là không giống nhau. Không có sự đối lập giữa quyền công dân và quyền con người. quyền con người là khái niệm rộng hơn. Về phương diện chủ thể, quyền con người ngoài cá nhân được xác định là công dân còn bao hàm cả những người không phải là công dân.

READ:  Câu 65. Khái niệm Lãnh hải và quy chế pháp lý của lãnh hải

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]