Câu 59: Các giai đoạn của quá trình hoạch định biên giới quốc gia.

– Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng với những hoạt động pháp lý nhằm xác định vị trí, hướng đi của đường biên giới.

– Yêu cầu:

+ Phải đưa ra được các nguyên tắc để làm cơ sở cho việc xác định đường biên giới.

+ Các điểm được lựa chọn để xác định vị trí, hướng đi của đường biên giới phải rõ rang, tránh mơ hồ hay gây khó dễ, gây tranh chấp cho quá trình phân giới, cắm mốc sau này. Yêu cầu việc lựa chọn phải vừa đạt độ chính xác cao, vừa phù hợp với các yếu tố địa hình thực tế.

– 2 hình thức:

1) Hoạch định biên giới mới: 2 loại chủ yếu:

+ Biên giới tự nhiên: được xác định dựa theo địa hình thực tế (núi, sông, hồ…). Ví dụ, địa hình sông biên giới có thể được xác định dựa trên bờ sông, đường trung tuyến của sông…

READ:  Câu 2: Lịch sử hình thành và phát triển của Luật quốc tế

+ Biên giới nhân tạo: 2 loại: biên giới thiên văn (là đường biên giới được xác định theo các đường kinh, vĩ tuyến) và biên giới hình học (là đường biên giới được xác định bằng các đường hình học hoặc các đường thẳng nối 2 điểm xác định, hay đường vòng cung mà tâm điểm và bán kính đã được thỏa thuận).

2) Sử dụng các đường ranh giới đã có.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]