Câu 60. Các phương pháp hoạch định biên giới quốc gia

– Hoạch định biên giới mới: biên giới tự nhiên và biên giới nhân tạo

+ Biên giới tự nhiên: đa dạng, dựa theo địa hình thực tế ( ao, hồ, sông ..), mỗi địa hình cụ thể có những nguyên tắc xác định khác nhau.

+ Biên giới nhân tạo: có 2 loại:

  • Biên giới thiên văn : là đường biên giới được xác định theo đường kinh tuyến, vĩ tuyến
  • Biên giới hình học: là đường biên giới được xđ bằng các đường hình học hoặc các đường thẳng nối 2 điểm xđ, hay đường vòng cung mà tâm điểm và bán kính đã được thỏa thuận

Nội dung liên quan

READ:  Trình bày vấn đề công nhận trong Luật quốc tế
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]