Câu 99: Phân biệt sự khác nhau giữa các tổ chức quốc tế chung, tổ chức quốc tế chuyên môn, tổ chức quốc tế khu vực và các tổ chức QT khác.

 

Tố chức quốc tế chung

Tố chức quốc tế chuyên môn

Tổ chức quốc tế khu vực

Là tổ chức quốc tế mà hoạt động của nó bao trùm lên hầu hết các lĩnh vực hợp tác từ kinh tế, chính trị đến văn hoá, khoa học – kỹ thuật…như: EU, ASEAN, UN…

Là tổ chức QT mà hoạt động của nó tập trung vào một lĩnh vực nhất định như tổ chức thương mại thế giới WTO, tổ chức nông lương quốc tế (FAO), Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)…

Là tổ chức QT mà thành viên là các quốc gia trong cùng một khu vực địa lý như Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)….

 

Nội dung liên quan

READ:  Chức năng của cơ quan đại diện ngoại giao. Cấp bậc và hàm đại diện ngoại giao;
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]