Cho thí dụ về các cách phân khúc thị trường?

Hỏi đáp Marketing căn bản: Cho thí dụ về các cách phân khúc thị trường dựa trên: (a) Cơ sở địa lý; (b) Cơ sở nhân khẩu; (c) Cơ sở hành vi mua sắm; (d) Cơ sở tâm lý.

a/ Phân khúc theo địa lý: Toyota đưa ra xe 7 chỗ LandCruiser phục vụ đi lại ở trung du, miền núi; Zace 7 chỗ để phục vụ vùng đồng bằng, đô thị.

b/ Phân khúc theo nhân khẩu: Toyota có xe Camry 3.0 và 2.4 để phục vụ những người có thu nhập rất cao; xe Corolla Vios và Corolla Altis phục vụ người có thu nhập cao.

c/ Phân khúc theo hành vi mua: Unilever đưa ra bao bì chai nhựa 100ml, 200ml, 300ml, 1l đối với dầu gội Clear phục vụ những người mua để dùng ở nhà, bao bì gói nhỏ 8ml để phục vụ những người mua để đi công tác, du lịch.

READ:  Hãy chỉ ra khả năng của người Việt trong việc tận dụng và ứng phó với môi trường tự nhiên thể hiện ở lĩnh vực văn hóa vật chất?

d/ Phân khúc theo tâm lý: Nhà sản xuất đồ thể thao Nike nhấn mạnh vào những khách hàng có cá tính sôi động (exciting), Lexus hướng tới cá tính phức tạp (sophisticated). Các dịch vụ sửa chữa đồ điện, điện tử tại nhà hướng tới những người có phong cách tiết kiệm thời gian. Các nhà sản xuất bộ đồ nghề sửa chữa điện, cơ khí cho cá nhân nhắm tới nhóm những khách hàng có phong cách thích tự làm lấy.

Nội dung liên quan

READ:  Trình bày những điểm khác biệt trong hành vi mua của khách hàng công nghiệp so với hành vi mua của người tiêu dùng
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]