Chứng minh câu tục ngữ thời gian là vàng bạc

Con người càng nhày càng phát triển. Trong công cuôc công nghiêp- hiện đai hóa con người chỉ biết chay theo dòng thời gian. Tuy vậy, không phải ai cũng biết quí trong thời gian, chính vì vây ông cha ta có câu rằng: Thời gian là vàng bạc. Để chỉ sự quí giá của thứ tài sản vô hình này.

Khi đi vào câu tục ngữ này muốn hiểu về nó phải giải thích từng phần của chúng. Chắc ai cũng biết vàng bac là môt tài nguyên vô cùng quí giá. Còn thời gian là thì giờ của mỗi người. Đúng là thời gian ai cũng có còn vàng bạc thì không. Vậy thì taị sao vàng bạc đắc đỏ lại dươc ví với thời gian? Chính vì muốn thấy sự qíu giá của vàng bạc nên được so sánh như vậy. Thời gian quí giá biết bao: ai cũng biết mỗi khi thời gian trôi qua sẽ lý lại không đươc.Có thể nói trong chúng ta của cải là quan trong nhất, nhưng của cải cũng từ thời gian tao ra chứ thời gian không tạo ra chúng. Chúng ta có thể cố gắng tạo ra của cải vât chất, quả thực rất gian khổ rât gian khổ và chúng có thể mua những gì bạn muốn tuy vậy thì chưa có ai mua được thời gian cả. Nếu như vậy thì thời gian hải quí hơn vàng bac nữa chứ. Hãy quí trong thời gian như vâtj chất, hãy nhớ mỗi phút giây trôi qua dù cố gắng vẫn không trở lại đươc. Hãy vui vẻ mỗi phút giây ta có.

READ:  Soạn bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Thời gian vô cùng quí, thế nhưng không phải ai cũng biết quí trọng thời gian. Cũng như không biết cách sắp xếp thời gian hợp lí. Trong các tổ xí nghiêp công nhân luôn quí trongg thời gian. Ho làm việc thât nhanh để có nhiều sản phẩm đóng góp vào quĩ của công ti và nâng cao tay nghề của họ. Ngoài ra ho cũng biết lo cho gia đình một cách hợ lí, Chính họ là những tấm gương biết quí trọng thời giờ. Hay những học sinh ho luôn cố gắng hoc thât nhiều ở nhà lẫn ở trường và cũng môt tay giúp việc cho bố. Thật đáng để noi theo. Tuy nhiên lại có một số người luôn sống theo thói quen.Cứ lieu lổng mãi. Họ để cho 1 tháng trôi qua, rồi một năm.. không hối tiếc. Khi về già nhân ra đã quá muộn màng, rồi trách, nhưng thời gian đâu có trở lại với họ đau!Tuy vậy, có người lại chỉ lo làm viêc mà khong biets sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi Quả thưc việc sắp viếp và quản lí thời gian rất quan trọng.chính nó quyết đinh đến cuộc sống của mỗi người.

Vậy quản lí thời gian là như thế naò? Cho đến nay những nhà chính trị luôn quí trọng thời gian. Bởi vì thời gian khong hải môt nguyên liệu có thể tích trữ. Dù muốn hay không chúng ta phải tiêu dung nó, với tốc dộ 60 giây trong môt phút. Và dù con người có tài giỏi đén đâu cũng không làm nó dừng lại hoăc chạy nhanh hơn, cũng như làm thay đổi nó.Dù bất lưc với thời gian nhưng chúng ta là người sử dung nó, chúng ta không thể thay đổi nó nhưng chúng ta quyết định phương thúc dung nó. Suy cho cùng muốn sử dụng thời gian môt cahs triêt để là hải tiết kiệm nó cũng như Lê_nin đã nói “ tranh thủ thời gian là tranh thủ đươc tất cả”

READ:  Em hãy chứng minh câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Tóm lại thời gian là vô cùng quí giá. Ai cũng có môt khoản thời gian như nhau hãy sắp xếp nó cân bằng cho hút giây ở bên người than và công việc. Hi von ai cũng sẽ biết tiết kiệm và quí trọng thời gian. Hãy sử dụng hợp lí thời gian như vàng bac nhé.