Còn ai học lịch sử lớp 12 thì tìm mấy cuốn sách này

Học Tốt Lịch Sử Lớp 12 đắt chỉ 71K, rẻ nhất còn 16Kk. Dưới đây là danh sách từng sách, vui lòng bấm vào link màu xanh sau phần tên sách để xem full ảnh, và mã giảm giá.

1 – ĐỂ HỌC TỐT LỊCH SỬ LỚP 12 – Giá: 24,750Đ

Để Học Tốt Lịch Sử Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yyzjzvyy” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

2 – LỊCH SỬ LỚP 12 – Giá: 16,000Đ

Lịch Sử Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yym85yso” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

3 – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12 THEO CHỦ ĐỀ – Giá: 71,250Đ

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 12 Theo Chủ Đề

[su_button url=”http://tinyurl.com/y6hj48y2″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

4 – 1260 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12 – Giá: 56,880Đ

1260 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yxzcgtdy” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

5 – ĐỂ HỌC TỐT LỊCH SỬ LỚP 12 – Giá: 34,300Đ

Để Học Tốt Lịch Sử Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y4qwnv32″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]