Cuộc sống xung quanh được gợi lên như thế nào trong tâm trí của cậu học trò khi nghe thầy giáo đọc thơ

Trong bài Nghe thầy đọc thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa, có đoạn:

Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà

Mái chèo nghe vọng sông xa

Êm êm nghe tiếng của bà năm xưa

Nghe trăng thở động tàu dừa

Theo em, cuộc sống xung quanh được gợi lên như thế nào trong tâm trí của cậu học trò khi nghe thầy giáo đọc thơ?

Gợi ý

Cuộc sống xung quanh được gợi lên trong tam trí của cậu học trò khi nghe thầy đọc thơ bao gồm:

– Các hình ảnh: nắng chói chang, cây cối xanh tươI;

– Các õm thanh: tiếng mái chèo quẫy nước, khua nước vọng lại từ một dòng sông hiện về trong kí ức; tiếng ru à ời của người bà ru cháu trong những năm tháng cậu học trò còn thơ bé; tiếng tàu dừa cựa mình dưới ánh trăng khuya…

READ:  Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài Bóc lịch của Bùi Kiến Quốc

Cuộc sống được gợi lên, gợi ra có sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.