Đảng ủy là gì? Chi ủy là gì?

Nếu bạn đang làm việc tại các cơ quan kinh tế, chính trị từ nhà nước tới tư nhân thì vẫn nghe thấy cụm từ “đảng ủy”, “chi ủy”… quả thực là người ngoài đảng thì cũng chả cần hiểu làm gì cho mệt. Tuy nhiên không hiểu thì cũng có điểm bất lợi là mình không hiểu là nó gồm những ai, quyền lực của nó thế nào, tổ chức của nó gồm những thành phần gì, để làm gì… nên nhiều khi đi nói chuyện lại thấy thua thiệt.

Co_dang_CSVN

Vậy đơn giản bạn hiểu như sau: Toàn bộ đảng viên trong một cơ quan, công ty nào đó bạn gọi là “Đảng Bộ”. Những đảng viên trong đảng bộ đó đề cử ra một ban lãnh đạo vài người thì gọi là đảng ủy (chữ “ủy” chắc lấy từ việc các đảng viên trong đảng bộ ủy quyền cho họ, họ thay mặt cho đảng viên). Từ một nhóm người lãnh đạo đảng này lại bàu bán ra Bí thư đảng ủy, Phó bí thư đảng ủy, cấp ủy viên… làm lãnh đạo nhóm đảng viên = đảng bộ đó.

READ:  Kỷ lục thế giới Guiness là gì?

Dưới đảng ủy là Chi ủy, tức ám chỉ tổ chức nhỏ hơn, từ “Chi” ở đây có thể là họ lấy theo tiếng Tàu, tức là chân tay của Đảng Ủy. Vì vậy mà chi ủy có số lượng đảng viên ít hơn, có thể là đảng viên của một phòng – ban, hay của 2-3 phòng ban kết hợp lại thành một, các đảng viên trong nhóm này gọi là “Chi Bộ”. Và nhóm đảng viên trong Chi Bộ cũng bàu bán ra ban lãnh đạo gọi là Bí thư, Phó bí thư…

 

Nội dung liên quan

READ:  Văn hoá phục hưng là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: 2 Trung bình: 5]