Đấu thầu quốc tế là gì? Phân biệt đấu thầu trong nước với đấu thầu quốc tế

Đấu thầu quốc tế là gì: Theo điều 4 luật đấu thầu Việt Nam năm 2005, đấu thầu quốc tế là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu với sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước.

Phân biệt đấu thầu trong nước với đấu thầu quốc tế.

Tiêu chíĐấu thầu trong nướcĐấu thầu quốc tế
Khái niệmLà quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của
bên mời thầu với sự tham gia của các nhà thầu trong
nước
Là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của
bên mời thầu với sự tham gia của các
nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước
Thành phần tham giaCác nhà thầu trong nướcCác nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài
Tuân thủ luậtLuật đấu thầu trong nước và các văn bản liên quanLuật đấu thầu trong nước, quốc tế và các văn bản liên
quan
Ngôn ngữ sử dụng trong HSMTTiếng ViệtTiếng Việt và tiếng Anh
READ:  Tổng hợp câu hỏi tự luận có đáp án Lịch sử kinh tế (Quốc Dân)
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]