Đề cương chi tiết Cơ sở văn hóa việt nam

Những kiến thức cơ bản về các nội dung Cơ sở văn hóa việt nam sau: Văn hóa học và văn hóa Việt Nam; Văn hóa nhận thức; Văn hóa tổ chức đời sống tập thể; Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân; Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên; và Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.

Thông tin chúng Đề cương chi tiết Cơ sở văn hóa việt nam: Số tín chỉ: 3; Bộ môn (Khoa) phụ trách học phần: Bộ môn Quản trị Du lịch-Khách sạn, Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch…

Chương I: Văn hóa học và văn hóa Việt Nam

 • §1: Văn hóa và văn hóa học
 • §2: Định vị văn hóa Việt Nam
 • §3: Tiến trình văn hóa Việt Nam

Chương II: Văn hóa nhận thức

 • §1: Tư tưởng xuất phát về bản chất của vũ trụ: Tiết lí âm dương
 • §2: Triết lí về cấu trúc không gian của vũ trụ: Mô hình tam tài, ngũ hành
 • §3: Triết lí về thời gian của vũ trụ: Lịch âm dương và hệ can chi
 • §4: Nhận thức về con người
READ:  Quan niệm của người Việt cổ về con người tự nhiên như thế nào?

Chương III: Văn hóa tổ chức đời sống tập thể

 • §1: Tổ chức nông thôn
 • §2: Tổ chức quốc gia
 • §3: Tổ chức đô thị

Chương IV: Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân

 • §1: Tín ngưỡng
 • §2: Phong tục
 • §3: Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ
 • §4: Nghệ thuật thanh sắc và hình khối

Chương V: Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên

 • §1: Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
 • §2: Ứng phó với môi trường tự nhiên: Mặc
 • §3: Ứng phó với môi trường tự nhiên: Ở và đi lại

Chương VI: Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

 • §1: Giao lưu với văn hóa Ấn Độ: Văn hóa Chăm
 • §2: Phật giáo và văn hóa Việt Nam
 • §3: Nho giáo và văn hóa Việt Nam
 • §4: Đạo giáo và văn hóa Việt Nam
 • §5: Phương Tây với văn hóa Việt Nam
 • §6: Văn hóa ứng phó với môi trường xã hội. Tính dung hợp
READ:  Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam
[embeddoc url=”https://aokieudep.com/wp-content/uploads/2018/08/De-cuong-csvh-viet-nam.docx” viewer=”microsoft”]
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]