Gièm pha là gì?

Chúng ta không còn lạ gì với từ “gièm pha”, vì trong đâu đó ở cuộc sống bạn vẫn nghe ai đó nói 2 từ này. Vậy bạn có thể hiểu nó như là việc ai đó đang có ý nói xấu, bằng cách thêm bớt nội dung câu chuyện – hành động theo hướng không tích cực.

Theo từ điển tiếng Việt, đây là một từ ghépgièm pha” là động từ chỉ: đặt điều chê bai, nói xấu, đặt điều nói xấu nhằm làm cho không còn được tin yêu, tin cậy nữa
Gièm pha là gì?
Gièm pha là gì?

Ví dụ:

  • thế gian lắm kẻ gièm pha -> ý nói trong xã hội này có nhiều người thích thêm bớt  để bôi nhọ, nói xấu ai đó.
  • “Hỏi vợ thì cưới liền tay, Chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha.” (Cdao) -> Ý nói cưới vợ thì nên cưới ngay, không nên để lâu, những người xung quanh nhàn rỗi không có việc gì họ sẽ nói xấu vợ sắp cưới – hay chồng sắp cưới dẫn đến hôn sự không thành.
READ:  Văn hóa là gì? Vai trò của văn hóa với con người và xã hội.

Chú ý: Có nhiều bạn vẫn viết sai từ này là “dèm pha”, viết đúng là “gièm pha”.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]