Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn của Hồ Chí Minh ?

Các tác phẩm,bài viết lớn của HCM

-Đông dương.
-Nước an nam dưới con mắt người pháp.
-Báo cáo chính trị tại đại hội lần thứ 2 của đảng.
-Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)
– Đường kách mệnh (1927)
-Con rồng tre (1922, kịch, nhằm đả kích vua Khải Định).
-Nhật ký trong tù (1942, thơ)
-Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch (bút danh Trần Dân Tiên
Vừa đi đường vừa kể chuyện (bút danh T. Lan .Trong cuốn sách này, Hồ Chí Minh hóa thân thành một cán bộ trong đoàn tùy tùng (T. Lan), đi công tác cùng với Hồ Chí Minh trong rừng núi Việt Bắc và được Hồ Chí Minh vui miệng kể chuyện cho nghe nhiều chuyện.
Các bạn có thể kể thêm một số tác phẩm khác,mình chỉ biết có vậy thôi,căn cứ vào giáo trình TTHCM