Hãy trình bày những hiểu biết của em về Cu Ba?

  • Đất nước Cu Ba có hình dạng giống như một con cá sấu vươn dài trên vùng biển caribe, rộng 111.000km2, dân số 11.3 triệu người (2002).
  • Sau chiến tranh thế giới thứ hai với sự giúp đỡ của Mỹ, tháng 3/1952 tướng Batixta làm đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân sự ở CuBa.
  • Không cam chịu chế độ độc tài tàn bạo, nhân dân Cu Ba đã bền bỉ đấu tranh.
  • Mở đầu là cuộc tấn công pháo đài Moncada ngày 26/7/1953 của 135 thanh niên dưới sự lãnh đạo của Phidencaxtoro.
  • Cuộc đấu tranh không giành được thắng lợi, nhưng đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên bán đảo.
  • Được sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân, các lực lượng cách mạng ngày càng lớn mạnh.
  • Ngày 1/1959 chế độ độc tài Batixta bị lật đổ, cuộc cách mạng của nhân dân CuBa giành được thắng lợi.
  • Từ năm 1961 trở lại đây, CuBa đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mặc dù bị Mỹ bao vây cấm vận, nhân dân CuBa vẫn giành được nhiều thành tựu to lớn. Xây dựng được một nền công nghiệp với hệ thống cơ cấu các ngành hợp lý, một nền nông nghiệp đa dạng, giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao phát triển mạnh, đạt trình độ cao của thế giới.