Khái quát sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?

  • Sau thắng lợi của kháng chiến chống Nhật,… nội chiến kéo dài (1946-1949)… Quốc dân đảng thua…
  • Chiều 1-10-1949… Mao Trạch Đông tuyên bố sự ra đời nước CHND Trung Hoa.

Ý nghĩa

  • Với Trung Quốc: kết thúc ách nô dịch… của ĐQ, PK… bước vào kỉ nguyên độc lập tự do.
  • Với thế giới: tăng lực lượng cho phe XHCN và hệ thống XHCN nối liền từ châu Âu sang châu Á. Có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc châu Á, đặc biệt là ĐNA.