Lợi ích của việc nghiên cứu môi trường marketing của doanh nghiệp là gì?

Câu hỏi Marketing căn bản: Gọi tên các môi trường marketing của doanh nghiệp. Lợi ích của việc nghiên cứu môi trường marketing của doanh nghiệp là gì?

Các môi trường marketing của một doanh nghiệp bao gồm:

  • Môi trường vi mô: doanh nghiệp, nhà cung cấp, nhà trung gian, người sử dụng, đối thủ cạnh tranh và công chúng. Trong đó, doanh nghiệp còn được gọi là môi trường vi mô nội bộ.
  • Môi trường vĩ mô: môi trường kinh tế, nhân khẩu, tự nhiên, công nghệ, chính trị – pháp luật và môi trường văn hóa – xã hội.

Lợi ích của việc nghiên cứu môi trường marketing đối với một doanh nghiệp là:

  • Nhận dạng được những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp so với những đối thủ của nó
  • Nhận dạng được những xu thế của môi trường vi mô và môi trường vĩ mô và những tác động của những xu thế đó tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai
  • Xác định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động tốt hơn.
READ:  QHSX XHCN Hình Thành Ơ Các Nước XHCN Trước Cải Cách - Đổi Mới Bằng Những Biện Pháp Nào ?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]