Nêu các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia của Việt Nam

Các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia của Việt Nam như sau:

Theo Điều 1 – “Tuyên bố của Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tháng 5/1977”:

+ Lãnh hải của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam rộng 12 hải lý, ở phía ngoài đường cơ sở nối liền các điểm nhô ra nhất của bờ biển và các điểm ngoài cùng của các đảo ven bờ của Việt Nam tính từ ngấn nước thuỷ triều thấp nhất trở ra.

+ Vùng biển ở phía trong đường cơ sở và giáp với bờ biển là nội thuỷ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chủ quyền đầy đủ và toàn vẹn đối với lãnh hải của mình cũng như đối với vùng trời, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải.

READ:  Khái niệm Lãnh hải và quy chế pháp lý của lãnh hải

Vậy các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia của Việt Nam gồm nội thủy và lãnh hải.