Nêu đặc điểm, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa?

Phong trào Cần Vương

Đặc điểm

  • Phong trào bùng nổ sớm, kéo dài liên tuc và bền bỉ, qui mô càng về sau càng lớn.
  • Phong trào diễn ra rộng khắp và rất sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc miền núi, miền xuôi tham gia từ những ngày đầu đến ngày cuối của phong trào. Điều đó đã đưa Thanh Hóa lên vị trí hàng đầu trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX.
  • Lãnh đạo phong trào là những sĩ phu, văn thân, hoặc thổ ty, lãnh đạo, có người là nông dân. Họ đều là những người có uy tín.
  • Phong trào dựa vào nhân dân mà chiến đấu, hình thức đấu tranh rất phong phú

Ý nghĩa lịch sử

  • Nêu một tấm gương chiến đấu anh dũng sáng ngời của nhân dân các dân tộc Thanh Hóa trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc.
  • Gây cho pháp tổn thất nặng nề làm châm bước tiến trong âm mưu bình định của chúng. Đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng, về chiến tranh du kích, về tổ chức đấu tranh cho phong trào GPDT sau này.