Nêu tên các bước công việc của tổ chức đàm phán

Nhìn chung các bước công việc trong đàm phán là một loạt các bước công việc có liên quan đến việc lập và thực hiện các kế hoạch. Tổ chức đàm phán sẽ chia thành các công việc như sau:

  • Tổ chức thu thập và xử lý thông tin,
  • Tổ chức nhân sự của quá trình đàm phán
  • Tổ chức lập kế hoạch, xây dựng chương trình đàm phán.

Nội dung liên quan

READ:  Tổng hợp đề thi Đàm phán Kinh tế quốc tế
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]