Nêu vai trò của việc tổ chức đàm phán

– Các công việc chuẩn bị của tổ chức đàm phán để phục vụ cho buổi đàm phán được diễn ra,

– Việc tổ chức đàm phán thể hiện tính khoa học của đàm phán.Và mục đích của đàm phán là đi được đến ký kế t hợp đồng. Do đó để thực hiện kinh doanh hiệu quả cần phải tổ chức tốt việc đàm phán làm cơ sở cho triển khai ký kết và thực hiện các hựop đồng kinh doanh. Tổ chức và thực hiện tốt các cuộc đàm phán chính là một dịp tốt để các bên ký kết hợp đồng kinh doanh, có cơ hội gặp gỡ nhau, tạo điều kiện cho việc hiểu biết nhau tốt hơn và duy trì được quan hệ lâu dài với nhau.

– Thành viên trong đoàn đàm phán tự tin hơn, được trang bị đầy đủ thông tin, hiểu biết, kế hoạch chương trình…