Nhà thơ Anh Phương

NHÀ THƠ AN PHƯƠNG

Tiểu sử:
Tên thật: An Phương
Sinh năm: 1958
Nơi sinh: Vĩnh Long
Bút danh: An Phương
Thể loại: Thơ
Các tác phẩm:

Vô đề
Giới thiệu một tác phẩm:

Vô đề

Heo hút cánh đồng rau đất nặng tình quê
Thuở cắp sách ủ mài hoa cỏ dại
Có bến nước theo đời con đi mãi
Lúc soi mình thương bóng mẹ chiều hôm.
Nơi xuất bản: NXB Lao động – 2001

READ:  Nghị luận: Sự sống nảy sinh từ trong cái chết và hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ