Những Nguyên Nhân Phát Triển Đặc Biệt Nền Kinh Tế Mỹ

Sau Cuộc Nội Chiến 1861 – 1865. Sự phát triển nhanh của nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn này là do những nguyên nhân sau đây :

Những Nguyên Nhân Phát Triển Đặc Biệt Nền Kinh Tế Mỹ
Ảnh minh họa: Cuộc nội chiến ở nước Mỹ

+ Cuộc nội chiến ở nước Mỹ thực chất là cuộc cách mạng dân chủ, tư sản nó đã thủ tiêu mọi quan hệ sản xuất tiền tư bản mở đường cho phong trào di dân sang các vùng đất rộng lớn phì nhiêu ở miền Tây để tiến hành kinh doanh trang trại theo kiểu tư bản, mở đường cho LLSX phát triển.

+ Nước Mỹ có một cơ sở nguyên liệu rất to lớn với nguồn khoáng sản to lớn & các điều kiện tự nhiên thuận lợi đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhanh của nền kinh tế nước Mỹ.

+ Nước Mỹ phát triển nền kinh tế tư bản sau Anh, Pháp vì vậy các nhà tư bản đã biết sử dụng kinh nghiệm & các thành tựu KH-KT của các nước đi trước, họ đã xây dựng nhiều những xí nghiệp của mình trên cơ sở tiên tiến nhất.

READ:  Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp như thế nào?

+ Nước Mỹ đã thu hút được nguồn lao động có năng lực & có khả năng nhất ở Châu Âu di cư sang, tạo điều kiện mới cho nền kinh tế phát triển.

Bài học kinh nghiệm nước ta có thể học hỏi để khắc phục nguy cơ tụt hậu phát triển kinh tế.

– Với những điều kiện thực tế và hoàn cảnh kinh tế của nước ta vào giai đoạn hiện nay thì điều cần thiết mà chúng ta cần phải làm là học hỏi kinh nghiệm của các nước đi trước và tiếp thu nền KH-KT của thế giới hiện tại để áp dụng vào việc phát triển nền kinh tế của quốc gia để rút ngắn khoảng cách với các nước khác trên thế giới.

Nội dung liên quan

READ:  Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu bao gồm gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]