Nội Dung Công Nghiệp Hóa Và XHCN ở Liên Xô 1926 – 1937

Thành Tựu Đạt Được Và Những Mặt Hạn Chế. 12-1925: “Đại hội công nghiệp hóa” với nội dung là biến LX từ 1 nước nông nghiệp thành 1 nước công nghiệp, sản xuất những trang thiết bị cần thiết cho nền kinh tế quốc dân và được thực hiện qua 3 bước Kế hoạch chuẩn bị bước lấy đà (1926 – 1927) xây lại và xây dựng mới các xí nghiệp vừa và nhỏ. Kế hoạch 5 năm lần thứ I (1928 – 1932) tập trung XD các XN công nghiệp nặng qui mô lớn và hiện đại là bước quan trọng đưa LX trở thành 1 nước CN phát triển. Kế hoạch 5 năm lần thứ II (1932 – 1937) hoàn thành việc chuẩn bị kinh tế cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, gia tăng lực lượng sản xuất, nâng cao mức sống mọi mặt của người lao động.

Nội Dung Công Nghiệp Hóa Và XHCN ở Liên Xô 1926 – 1937

* Thành tựu : 1926 – 1927 : sản lượng công nghiệp đạt 132%, cơ khí đạt 175% và điện lực đạt 157% so với năm 1913 1928 – 1932 : tổng sản lượng công nghiệp tăng gấp 2 lần so với năm 1928, công nghiệp nặng tăng 28,5%/ năm (1928 – 1932) sản lượng cơ khí 1932 tăng gấp 7 lần so với năm 1913, 5000 km đường sắt được xây dựng, công nghiệp nhẹ tăng 11,7% (-73,6% chỉ tiêu đề ra) 1933 – 1937 : 4500 xí nghiệp mới đã hoạt động, sản lượng công nghiệp tăng 2,2 lần. 1938 hệ thống đường sắt và đường xe điện ngầm được phát triển mạnh ở Matxcơva Nước Nga đứng đầu Châu Âu và đứng thứ 2 trên TG sau Mỹ về sản xuất dầu lửa và vàng, than, thép.

READ:  Trình bày cách mạng công nghiệp Anh

* Hạn chế : Bên cạnh những kết quả đạt được cũng bộc lộ những yếu kém như : tính kém hiệu quả Tình trạng mất cân đối giữa công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng. Tình trạng khan hiếm hàng tiêu dùng. Hình thức, mẫu mã của hàng hóa chưa hấp dẫn.

Nội dung liên quan

READ:  Trình bày kinh tế Nhật Bản 1952 - 1973
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]