So sánh đặc trưng tư duy của cư dân nông nghiệp và du mục trong cùng hệ quả của nó

Văn hóa gốc du mục vs Văn hóa gốc nông nghiệp

– Trong lĩnh vực nhận thức thiên về lối tư duy phân tích ( theo lối khách quan, lí tính và thực nghiệm, dẫn đến kết quả là khoa học phương Tây phát triển)

– Chú trọng các yếu tố (sống thực dụng, thiên về vật chất)

– Chấp hành nghiêm những quy định, trật tự, luật lệ xã hội mà tư duy đề ra.

– Về mặt nhận thức hình thành lối tư duy tổng hợp.

– Tổng hợp kéo theo biện chứng – cái mà nông nghiệp quan tâm không phải là yếu tô riêng lẻ mà là những mối quan hệ qua lại giữa chúng.

– Tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống phong phú.

Nội dung liên quan

READ:  Hãy kể tên một vài tác giả và tác phẩm được coi là sự chuyển giao giữa văn học Việt Nam trung đại và hiện đại
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]