Soạn bài: Chương trình địa phương

Hướng dẫn soạn bài Chương trình địa phương phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu.

1. Xác định những vấn đề có thể viết ở địa phương

– Vấn đề môi trường:

 • Hậu quả của việc phá rừng à lũ lụt, hạn hán…
 • Hậu quả của việc chặt phá cây xanh à ô nhiễm bầu không khí.
 • Hậu quả của rác thải bừa bãi à khó tiêu hủy.

– Vấn đề về quyền trẻ em

 • Sự quan tâm của chính quyền địa phương đến trẻ
 • Sự quan tâm của nhà trường đến trẻ em (xây dựng khung cảnh sư phạm phù hợp..)
 • Sự quan tâm giúp đỡ của gia đình.

– Vấn đề xã hội:

 • Sự quan tâm giúp đỡ đối với các gia đình thuộc
 • Những tấm gương sáng trong thực tế (về lòng nhân ái, đức hi sinh …)
READ:  Soạn bài: Cách làm bài văn lập luận chứng minh - Lớp 7

2. Xác định cách viết

– Yêu cầu về nội dung

 • Sự việc hiện tượng được đề cập phai mang tính phổ biến trong xã hội
 • Phải trung thực có tính xây dựng, không sáo rỗng
 • Phân tích nguyên nhân phải đảm bảo tính khách quan và có sức thuyết phục
 • Nội dung bài viết giản dị dễ hiểu tránh dài dòng

– Yêu cầu về hình thức:

 • Bố cục 3 phần đầy đủ
 • Phải có đủ luận điểm, luận cứ, luận chứng

– Khi viết về một vấn đề ở địa phương ta cần đảm bảo các yêu cầu:

 • Tình hình, ý kiến và nhận định của cá nhân phải rõ ràng, cụ thể có thuyết minh, lập luận, thuyết phục.
 • Tuyệt đối không được nêu tên người, tên cơ quan đơn vị cụ thể có thật, vì như vậy là phạm vi tập làm văn đã trở thành một phạm vi khác.
READ:  Soạn bài: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]