Tập hợp câu hỏi triết ngắn thuộc môn Những nguyên lý cơ bản

Thi triết có tất các khái niệm của các phần nhé, nhưng chương 3 là chủ yếu.

1> triết mác lê nin bắt nguồn từ đâu: kinh tế chính trị cổ điển anh, xã hội không tưởng pháp, duy tâm biện chứng Hegen

2> Phép biện chứng của Mác là phép biện chứng của He ghen đúng hay sai ( sai vì mác đã cải biến thành duy vật )

3> Nguồn gốc của phát triển : quy luật sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

Khuynh hướng của phát triển : quy luật phủ định của phủ định

Cách thức của phát triển: quy luật lượng chất

4> khái niệm chất là gì

5> vận động

6> mâu thuẫn: là sự tác động lẫn nhau của các mặt đối lập

7> cái nào quyết định cái nào : nội dung quyết định hình thức, khả năng quyết định hiện thực, bản chất quyết định hiện tượng

8> Lực lượng sản xuất gồm gì: con nguoi và tư liệu sản xuất

9> quan hệ sản xuất là quan he giữa người với người

10> Cơ sở hạ tầng bao gồm gì: ( hình như là quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất và các mối quan hệ khác )

11> cơ sở hạ tầng là tất cả các quan hệ sản xuất về kinh tế

12> kiến trúc thượng tầng là chính trị, văn hoá, nhà nước, chính quyển

13>yếu tố nào trong kiến trúc thượng tầng tác động lớn nhất tới cơ sở hạ tầng ( nhà nước và chính quyền )

14> Tồn tại xã hội ( hiểu sơ sơ là vật chất)

15> ý thức xã hội

16> tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

17> yếu tố sản xuất là yếu tố quyết định lịch sử con người

18> nói quá trình lịch sử – tự nhiên …… thì có phải con người không đóng vai trò chủ yếu ko

19> bản chất của con người : tự nhiên và xã hội

20> bản chất xã hội của con người có là do đâu ( hình như là do lao động @@)

21>cách mạng xã hội và cải cách xã hội khác nhau như thế nào

22> ý thức cá nhân

23> tâm lý xã hội

24> giai cấp là gì

25> phân biệt giai cấp bằng cách nào ( hình như là do quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất )

26> theo kinh nghiệm tiến lên xã hội chủ nghĩa của nước ta thì phải tiến hành cải cách như thế nào

cải cách kinh tế trước( mình chọn cái này vì nghĩ phải thay đổi cơ sở hạng tầng trước )

cải cách xã hội trước

cải cách nhà nước , chính quyền

Ngoài ra những câu nào mà có 1 đáp án dài gấp 2 những đáp án còn lại thì khả năng là cái đấy đúng

27> mối liên hệ và mối liên hệ phổ biến

28> ý thức chỉ là phản ánh của vật chất đúng hay sai

29>Tri thức là toàn bộ hiểu biết của con người về thế giới khách quan có đúng không.

30. Tri thức là yếu tố quan trọng nhất của ý thức

31> nói công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất đúng hay sai . ( mình nghĩ là sai vì con người mới là yếu tố quan trọng nhất, vì công cụ lao động chỉ là kết quả

lao động của con người ) còn công cụ lao động chỉ phản ánh rõ nhất sự phát trển của lực lượng sản xuất

Một số kinh nghiệm để lại:

-Khái niệm là gì? Mâu thuẫn là gì? Học cơ sở hạ tầng vs kiến trúc thượng tầng kĩ vào nhé

-dinh nghia moi lien he, cai chung, co so vat chat

-hoi ve cac loai phep bien chung sieu hinh, duy vat…

-cho 1 cau khang dinh hoi thuoc chu nghia dv hay dt , dt chu quan hay khach quan.

,- triet hoc co dien Đức, cn duy tam chu quan, duy tam khach quan, cn duy vat, bien ckung khach quan

– tính tương đối, thực tiễn, phương thức sản xuất, lực lượng sx, cơ sở hạ tầng, thượng tầng, quan hệ tồn tại xã hội và ý thức xh

– học khái niệm duy tâm chủ-khách quan

– tính phổ biến của mối liên hệ, quan điểm toàn diện (nguyên lí về mối liên hệ phổ biến), tính chất của sự phát triển

– định nghĩa cái chung, định nghĩa phạm trù hình thức

– phân loại các quy luật, cơ sở vật chất của hình thái kinh tế xã hội

– có rất nhiều câu về cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng, có 2 câu đáp án đều là nhà nước.nhé Các bạn học kĩ 6 cặp phạm trù nhé, nhiều câu lắm,chủ yếu là khái niệm ý, cả chủ nghĩa

duy tâm,duy vật, duy vật biện chứng. chúc các bạn thi tốt nhé

– hình thức của nhận thức cảm tính.

– Sự biến đổi xã hội.

– Tồn tại xã hội bao gồm yếu tố.

– Thế nào là mặt đối lập, thế nào là biện chứng chủ quan, khách quan.

– nhiều câu về tư liệu sản xuất và quan hệ sản xuất

 

1. Theo quan điểm duy vật lịch sử, mọi giải thích đối với các hiện tượng chính trị, pháp luật, tôn giáo, đạo đức, v.v .. trước hết từ nền sản xuất vật chất của đời sống xã hội. đó là khẳng định:

A: đúng vì các hoạt động chính trị pháp luật, tôn giáo, đạo đức, v.v đều hình thành trên cơ sở sản xuất vật chất.

B: Sai vì ko nhất thiết phải trc hết bắt đầu từ sản xuất vật chất mà chỉ là “suy đến cùng”

C: đúng nhưng chưa đủ. vì các hoạt động chính trị pháp luật tôn giáo đạo đức đều hình thành trên cơ sở sản xuất vật chất nhưng chúng còn có tính độc lập tương đối.

2. Kiến trúc thượng tầng xã hội bao gồm

a. Toàn bộ các quan hệ xã hội

b. Toàn bộ những quan điểm và các thiết chế xã hội tương ứng

c. Toàn bộ ý thức xã hội

d. Những quan điểm và thiết chế xã hội của giai cấp thống trị

3. Mệnh đề nào sau đây không đúng theo quan điểm của triết học Mác-Lênin

a. Bất kỳ hệ tư tưởng nào cũng có quan hệ kế thừa đối vs những học thuyết những tư tưởng trước đó

b. Hệ tư tưởng được hình thành một cách tự giác và gián tiếp từ tồn tại xã hội

c. Hệ tư tưởng là SP tư duy đơn thuần của những vĩ nhân

d. Hệ tư tưởng là kết quả của quá trình phản ánh tồn tại xã hội thông qua các nhà tư tưởng của mỗi thời đại

4. Xác định mệnh đề chính xác

Tồn tại khách quan là:

a. Tồn tại bên ngoài ý thức của con người, không phụ thuộc vào ý thức của con người
b. Tồn tại không chủ quan

c. Tồn tại trong ý thức của con người

d. Tồn tại không thể nhận thức được

5. Quan hệ sản xuất bao gồm những mặt cơ bản nào

a. Quan hệ giữa người và giới tự nhiên trong quá trình lao động sản xuất vật chất

b. Quan hệ về sở hữu đối với tư liệu SX và quan hệ trong tổ chức và quản lý SX

c. Quan hệ trong tổ chức và quản lý SX và quan hệ trong phân phối SP được sản xuất ra

d. Quan hệ về sở hữu đối vs TLSX, quan hệ trong tổ chức quản lý SX và quan hệ phân phối SP của quá trình SX

6. Lựa chọn phương án đúng nhất theo quan điểm của CN duy vật LS về bản chất và vai trò của CM XH

a. Giành chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc CM XH

b. CM XH là nguyên nhân thay thế hình thái kinh tế – xã hội này bằng hình thái kinh tế – xã hội khác tiến bộ hơn

c. CM XH là bước biến đổi có tính chất bước ngoặt và căn bản về chất trong lĩnh vực kinh tế của đời sống XH

d. CM XH là phương thức thay thế hình thái KT – XH này sang hình thái KT XH khác cao hơn, tiến bộ hơn

7. Hoàn thiện luận điểm sau đây bằng cách lựa chọn cụm từ thích hợp

“Theo quan điểm của triết học MÁc – Lê nin, tư tưởng thống trị của một XH bao giờ cũng là tư tưởng của giai cấp thống trị, mà giai cấp thống trị xã hội là giai cấp: …”

a. Nắm giữ phần lớn những của cải của XH

b. Lực lượng đông đảo nhất trong XH

c. Nắm giữ TLSX chủ yếu của XH

d. Tất cả các đáp án đều đúng

8. Những năng lực tự nhiên vốn có của con người chỉ được phát triển đầy đủ trong:

a. Hoạt động bản năng và hoạt động XH của con người

b. HĐ XH và HĐ thực tiễn của con người

c. HĐ bản năng và HĐ thực tiễn của con người
d. HĐ bản năng, HĐ XH và HĐ thực tiễn của con người

9. Chọn nhận định theo quan điểm siêu hình

a. Cái chung tồn tại một cách độc lập, không phụ thuộc vào cái riêng

b. Cái chung không tồn tại một các thực sự, trong hiện thực chỉ có các sự vật đơn thuần nhất là tồn tại?
c. Cái chung chỉ tồn tại trong danh nghĩa do chủ thể đang nhận thức gần cho sự vật như một thuật ngữ để biểu thị sự vật

d. Khác

10. Trong qt van dong , phat trien…co vai tro qd… D/a: noi dung- ht, ban chat- hien tuong …

 

11. co so vat chat ki thuat la j. D/a: khcn , ng lao dong…

12. Tuyen ngon cua dang cong san la cua ai, nam nao.

13. Cảm giác, tri giác, biểu tượng thuộc? -> Cảm tính

14. sự năng động sáng tạo của ý thức được thể hiện như thế nào.

-> sự năng động sáng tạo thể hiện ở tâm sinh lý của con người ,thể hiện quá trình con người tạo ta ý tưởng ,giả thiết ,huyền thoại

15. ABC là tam giác thường, DEG là tam giác vuông kết luận :

a, ABC là cái chung, DEG là cái riêng

b. ngược lại đáp án a
c. cả 2 đều là cái riêng có tính chất chung

16. gia tốc 1 vật rơi tự do tring chân ko là 9,.. nước ở 1 atm sôi ở 1000*C , đưa ra các kết luân về nguyên nhân -kết quả

17. khái niệm đấu tranh của các mặt đối lấp (chọn đáp án sai: loại bỏ, gạt bỏ lẫn nhau),

READ:  Bản chất, nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

18. các hình thức cơ bản của thực tiễn là gì?

19. chọn đáp án sai về các hình thức của nhận thức:cảm giác, tri giác, biểu tượng, khái niệm.( d/a: khái niệm)

20. Tư liệu sản xuất bao gồm ?

 

21. Nhận thức cảm tính là gì?

22. các giai đoạn của quá trình nhận thức?

23. chính quyền trung ương , địa phương thuộc cơ sở hạ tầng hay kiến trúc thượng tầng

24. tại sao lại có sự phân hóa giai cấp

25. có một câu nói về các loại vận động: sắp xếp theo cấp cao dần: vđ cơ học, vđ vật lý, vđ hoá, vđ sinh, vđ xã hội

26. “hạt nhân hợp lý” mác thừa kế-> phép biện chứng của Hêghen

27. theo mác lênin, chỉ có con ng` mới có nhận thức đ hay s?

28. theo mác leenin, nước ta nên chú trọng phát triển rỳ? kinh tế/ chính trị/ văn hóa/ cả 3

29. nhân dân ta có truyền thống yêu nước: đó là ý thức cá nhân, ý thức dân tộc hay cả 2

30. Sự ra đời của CN Mác ở thê kỷ XIX là xuất phát trực tiếp từ nhu cầu:

a. Đấu tranh của giai cấp vô sản

b. Đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức

c. Xây dựng CN CS

d. Xây dựng CN CS, đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức và đấu tranh của giai cấp vô sản

31. Xác định mệnh đề đúng

a. Vận động tồn tại trc r sinh ra vật chất

b. Vật chất tồn tại trc r ms vận động phát triển

c. Ko có vận động ngoài vật chất

d. Ko có vật chất không vận động cũng như ko có vận động ngoài vật chất

32. Phương thức tác động của ý thức xã hội đối vs tồn tại xã hội

a. Tác động trực tiếp

b. Tác động trực tiếp và tác động thông qua đời sống ý thức của mỗi thành viên trong cộng đồng xã hội

c. Tác động thông qua đời sống ý thức của mỗi thành viên trong cộng đồng xã hội

d. Tác động thông qua đời sống ý thức và thông qua hành vi, hoạt động của mỗi thành viên trong cộng đồng xã hội

33. Điền từ: “cái.. chỉ tồn tại trong cái .. thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của mình”

34. trong các yếu tố của QHSX thì yếu tố nào là quan trọng nhất

35. những biến đổi của tồn tại xã hội ngay lập tức làm thay đổi đời sống xh. Đ hay S
36. suy đến cùng ý thức xh chẳng qua chỉ là sự phản ánh đối với tồn tại xh đ/s

37. nguồn gốc xh trực tiếp và quan trọng nhất quyết đinh sự ra đời và phát triển của ý thức xh

38. chủ nghĩa duy vật biện chứng giải quyết mặt thứ 2 của triết học ntn

39. khái niệm phán đoán

40. suy luận thuộc giai đoạn nhận thức nào

41.nhà nước là BP quan trong nhất của KTTT vì ?

42.tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý

43.thế nào là mâu thuẫn

44. sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là

45. con người là tổng hòa.. trích trong tác phẩm nào. -> Luan cuong ve phoiơbăc cua C.mac

46. tính chất của không gian và thời gian

47. mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển kinh tế

48. triết học nào coi ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan

49. Cơ sở hạ tầng là gì

50. Khái niệm là gì

51. vấn đề thứ 2 mà triết học MLN phải giải quyết

52. đối tượng nghiên cứu của mác lê nin

53. Câu nào là “hình thức” trong cặp phạm trù “nội dung-hình thức”: truyện Kiều là:

a. Tác phẩm của Nguyễn Du.

b. Tác phẩm thơ lục bát.

c. Tác phẩm có bìa màu xanh

d. Tác phẩm được xuất bản vào thế kỉ 18

54. chọn phương án trả lời chính xác

Sản xuất vật chất là gì

a. Quá trình hoạt động có mục đích và không ngừng sáng tạo

b. Quá trình con người tác động vào giới tự nhiên nhằm tạo ra của cải vật chất cho XH

c. Quá trình liên kết XH và sử dụng công cụ để tác động vào giới tự nhiên nhằm hiều biết giới tự nhiên

d. Các đáp án đều đúng

55. chọn câu trả lời chính xác

Theo quan điểm của triết học MÁc Lê nin quy luật phủ định của phủ định:

a. Chỉ ra cách thức của sự phát triển

b. Chỉ ra nguồn gốc động lực của sự phát triển

c. Chỉ ra xu hướng của sự phát triển

d. Tất cả các đáp án đều đúng

56. Chọn phương án chính xác theo quan điểm của triết học MÁc Lê nin

Vì sao Đảng ta chủ trương “Đổi mới kinh tế phải động thời đổi mới chính trị và các mặt khác của đời sống XH”? Vì

a. Chính trị quyết định tất cả

b. Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế

c. Hình thái kinh tế – xã hội là tổng thể của các quan hệ kinh tế, chính trị và các mặt khác

57. Sắp xếp thứ tự các quan điểm và các thiết chế XH trong cấu trúc của kiến trúc thượng tầng của XH có giai cấp cho phù hợp vs nhau

a. Tư tưởng chính trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, Nhà nước, đảng phái, các tổ chức quần chúng, tổ chức tôn giáo

b. Tư tưởng chính trị, pháp quyền, tôn giáo, đạo đức, NHà nước, đảng phái, các tổ chức quần chúng, tổ chức tôn giáo

c. Tư tưởng pháp quyền, chính trị, đạo đức, tôn giáo, đảng phái, NHà nước, các tổ chức quần chúng, các tổ chức tôn giáo

d. Tư tưởng chính trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, đảng phái, Nhà nước, các tổ chức quần chúng, các tổ chức tôn giáo

58. trung tâm trong khái niệm vật chất? đáp án thực tại khách quan.

59. Tia X của rơnghen…đáp án: phá bỏ những sai lầm trước…

60. QUan hệ song trùng là gì?

61. LLSX là nội dung hay hình thức

62. Đâu là quan niệm của phép biện chứng duy vật về cơ sở của mối liên hệ

63. Phạm trù chiết học dùng để chỉ những gì hiện có, hiện đang tồn tại thực sự, gọi là gì

a. Kết quả

b. Hiện thực

c. Khả năng

d. Hiện thực khách quan

64. Chọn phương án trả lời chính xác

Theo quan điểm triết học thì quá trình thay đổi hình thái tồn tại của sự vật đồng thời quan đó tạo ra các điều kiện phát triển được gọi là

a. Phủ định

b. Phủ định biến chứng

c. Phát triển

d. Tiến hóa

65. Đặc trưng cho bản chất con người là phương diện nào

a. Phương diện sinh vật

b. Phương diện xã hội

c. Phương diện sinh vật và phương diện xã hội

66. Quan điểm của khuynh hướng triết học nào cho nhận thức chẳng qua là sự nhận thức các cảm giác, biểu tượng của con người

a. Thuyết hoài nghi

b. Chủ nghĩa duy tâm khách quan

c. Thuyết không thể biết

d. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

67. Chọn phương án chính xác theo quan điểm của triết học Mác – Lê nin

Những biến đổi của tồn tại XH sẽ lập tức làm thay đổi đời sống tâm lý xã hội

a. Đúng

b. Sai

c. Không hoàn toàn đúng

68. Xác định phương án trả lời đúng: Các nhà Triết học duy tâm tìm cơ sở cho sự thống nhất giữa tư duy và tồn tại từ

a. Từ vật chất

b. ý thức

c. khác

69. Muốn thực hiện một tư tưởng không cần phải

a. có các điều kiện vật chất nhất định

b. Có một tư tưởng đúng và sáng tạo

c. Có hoạt động thực tiễn

d. Tư tưởng phải thâm nhập trong hoạt động thực tiễn

nên học kĩ phần :

.LLSX,QHSX

.Mâu thuẫn

.Học chi tiết các phạm trù

.Nhà nước
.Kiến trúc thượng tầng,hạ tầng

.Ý thức

.Nội dung các trường phái triết học

 

shared by 1 mem page:

“đề của mình có đến mấy câu xoanh quanh vấn đề “LLSX là nội dung vật chất của QTSX,QHSX là hình thức xã hội của quá trình đó”

các bạn nên học kĩ chương III-chủ nghĩa duy vật lịch sử,một vài vấn đề liên quan đến lượng-chất,về CNDT,CNDV,DVBC….

một điều nữa là các câu có đáp án dài nhất thường là đáp án đúng”

 

1. tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng CS ” của ai vào năm nào?->Friedrich Engels và Karl Marx viết năm 1848

2. học quan hệ sx vs lực lương sx. cấu trúc thượng tầng hạ tầng nhé vì có tầm khoảng chuc câu

3. nguồn gốc xã hoi cua CN MLN -> các cuộc cách mạng :-??

4,Khái niệm về kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng. mối quan hệ giữa chúng (cái nào qđ cái nào).->Cơ sở hạ tầng quyết định nội dung và tính chất của kiến trúc thượng tầng, nội dung và tính chất của kiến trúc thượng tầng là sự phản ánh đối với cơ sở hạ tầng.

5,Chủ nghĩa duy tâm có mấy hình thức? -> 2

6, Nhà nước và chính quyền địa phương thuộc cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng hay cả 2?->kiến trúc thượng tầng

7, Cái gì dẫn tới sự thay đổi về chất? ->sự thay đổi về lượng

8, phản nguyên tử, phản hạt nhân là tồn tại vật chất, phi vật chất hay ko là tồn tại vật chất?->,tồn tại vật chất???

9. khái niệm phuong thức sx

10.Triết học có vai trò là

a, thế giới quan

b.Phương pháp luận

c.cả hai

 

11.có câu có mấy loại dv-?dv cổ đại, dv siêu hình, dv biện chứng

12. điều kiện tự nhiên của nhận thức

13. tiền đề lý luận của vật chất-> triết học cổ điển đức, chủ nghĩa k tưởng pháp, kt ctrị học
14.hình thức đấu tranh cao nhất của giai kấp vô sản ?-> Là đấu tranh chính trị nhé.

15.giai đoạn nhận thức gắn với thực tiễn?-> Là nhận thức cảm tính.

16.nguồn gốc Triết:-> cổ điển Đức, không tưởng Pháp, Anh. Nhớ ngắn gọn

17.điền vào chỗ trống thì là cái riêng và chung

18.cụm từ quan trọng trong khái niệm Vật chất?->”thực tại khách quan”

19.yếu tố giữ vai trò quyết định trog tồn tại xã hội ?-> là phương thức sản xuất

READ:  Phân tích hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và Ý nghĩa lý luận và thực tiễn?

20.trong lực lượng sản xuất yếu tố nào quan trọng nhất?-> con người

 

21.theo Mac Lenin thì Nhà nước là gì

22.vai trò của ý thức cá nhân đối với xã hội? ->ý thức cá nhân là phương thưc tồn tại và biểu hiện của ý thức xã hội

23.theo Triết hoc con người là động vật bậc cao or động vật lí trí->bậc cao

24.thế giới quan khoa học là của chủ nghĩa nào?

25.trong xã hội có giai cấp thì nhân tố nào đóng vai trò quan trọng nhất trong kiến trúc thượng tầng?->hình thái ý thức ct và pháp quyền cùng hệ thống thiết chế, tổ chức chính đảng và nhà

nước là 2 thiết chế, tổ chức quan trọng nhất trong hệ thống kiến trúc thượng tầng của xh

26.mối quan hệ giữa ý thức dân tộc và ý thức giai cấp.

27.tại sao nước ta trên con đường tiến lên xh cn phải xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần?.

28.giai đoạn nhận thức cảm tính còn đc gọi là gì?->trực quan sinh động

29.mối quan hệ giữa tâm lí xã hội và hệ tư tưởng->(cái nào phụ thuộc cái nào??hay là mqh biện chứng???).

30.bản chất,cái chung,tất nhiên là các phạm trù có đồng nhất nhau k?.

 

31.nhận thức cảm tính tạo ra nhận thức gì?->nhận thức kinh nghiệm?

32.khái niệm và tính chất của phán đoán?.

33.sự thay đổi của kiến trúc thượng tầng chỉ phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng là Đ hay S?. -> Sai
34.Nguồn gốc tự nhiên,nguồn gốc xã hội của ý thức.

35.một số câu nói về ý niệm tuyệt đối->suy ra là chủ nghĩa duy tâm chủ quan hoặc phép biện chứng siêu hình của Hê Ghen

36.Quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên.

37.Sai lầm của chủ nghĩa duy vật chất phác->đồng nhất vật chất vs …..

38.tại sao nói phát triển khoa học là một lực lượng quan trọng trong LLSX?.

39.điều kiện then chốt để giành thắng lợi của cm xh->sự kết hợp đúng thời đúng đắn của các nhân tố khách quan và chủ quan…

40.khái niệm lượng,cái riêng,cái chung,sự chuyển hóa đc cho nhau của cái đơn nhất và cái chung.

 

41.sắp xếp các hình thái kinh tế xh->cộng sản nguyên thủy,chiếm hữu nô lệ,phong kiến,tư bản,cộng sản cn

42.môi liên hệ phổ biến là gì?.

43.tính chất của vật chất->tồn tại khách quan,không phụ thuộc cảm giác
44.nhân tố quan trọng nhất trong cơ QHSX->QH chiếm hữu tư liệu lao động

45.khái niệm cơ sơ hạ tầng,kiến trúc thượng tầng,mối quan hệ giữa ý thức xh và tồn tại xh……………

46.quan niệm siêu hình về sự phất triển thừa nhận ko thừa nhận gì ?

47. Đ/a: Cái chung và cái riêng có thể chuyển hóa lẫn cho nhau.-> (Chọn đ/a sai thì phải, k thì chọn ngược lại nhé)

48. Phán đoán là gì?

49.Có mấy loại phủ định?

50.. ?: “Con ng là tổng hòa các mối quan hệ XH…” Đ/a: Trong tác phẩm “Luận cương Phoi ơ bắc” của Mác về bản chất XH của con ng

 

51. ? về k/n chủ nghĩa duy vật siêu hình

52. LLXH quyết đinh QHXH

53. Cho 1 nhận định…sau đó xác định thuộc quan điểm nào trong các quan điểm sau: DT khách quan, DT chủ quan, DV biện chứng (Học mấy k/n này)

54. Yếu tố quan trọng nhất của KTTT trong XH có giai cấp (Mình nghĩ là “Nhà nước” – theo trong vở thầy giáo cho ghi)

55. Lực lượng SX gồm: Con người và Tư liệu SX

56.”Trong chân không…luôn…nước luôn sôi ở 100 độ C” nói về? Đ/a: Trong những đk giống nhau, cùng 1 nguyên nhân sẽ cùng 1 kq

57. Phương thức sản xuất… Đ/a: là cách thức SX của…..

58. Nguồn gốc XH của ý thức? Đ/a: Lao động và ngôn ngữ
59. Đường lối của nước ta là……Đ/a: Chủ nghĩa M-L và tư tưởng HCM

60. Chủ nghĩa M-L là: Đ/a: Thế giới quan, phương pháp luận

 

61. …Cách mạng XH..là: Đ/a: HTSX thay thế…,cao hơn.

52. Học k/n chủ nghĩa duy vật siêu hình.

53. Mấy cặp phạm trù Bản chất – hiện tượng, nguyên nhân – kết quả, nội dung – hình thức là nội dung đ/a bg ta bắt điền vào chỗ trống nhưng nghe lạ lắm. t nhớ mang máng có 1 câu đại

khái là điền 1 trong 3 cặp trên vào chỗ trống: “…..nếu như nhau, thì mọi lập luận khoa học đều không có nghĩa”.
54.Bạo lực là nhân tố quyết định sự hình thành giai cấp ? Đ/S/Ý kiến khác

55. QHSX và LLSX cái nào là nội dung, cái nào là hình thức xã hội?

56. Hạt nhân duy lý của Các mác thừa hưởng từ Heghen là chỉ gì? Thế giới quan của hegel or phương pháp luận or….
57. Bản chất hiện ra, hiện tượng là có tính bản chất là câu nói của ai, biểu đạt mối quan hệ gì?

58. Trong xã hội có giai cấp, mọi tư tưởng đều có tính giai cấp đúng hay sai?

59. Chủ nghĩa duy tâm tại sao lại xuất hiện? Do con ng ko nhận thức đc tg hay do xã hội chai giai cấp hay cả 2..

60. Trong LLSX yếu tố TLSX là yếu tố quyết định đúng hay sai?

 

61. Trong nền kinh tế công nghiệp hiện đại, mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết bẳng hòa bình mà ko cần cách mạng xã hội đúng hay sai?

62. Ý thức đc phản ánh qua đâu? con người, mọi vật thể sống hay bất cứ dạng vật chất nào

63. ngôn ngữ là gì của ý thức? nội dung, nội dung trung tâm hay cái vỏ hay cả 3.

64. có mấy chủ nghĩa duy tâm cơ bản?

65. trong xã hội hiện đại, triết học mác có cần thiết ko? vì sao?

66. trong quan điểm mác, Việt nam cần chú trọng phát triển gì đầu tiên:

a, kinh tế, (Vì theo Mác kinh tế quyết định thể chế chính trị )

b,chính trị, văn hóa, xã hội

c, chính trị

d, tất cả các phương án
67. cơ sở hạ tầng là tiền đề cho chính trị, nhà nước, tôn giáo?

A, đúng

B, sai

c, đúng nhưng chưa đủ vì ct, nhà nước, tôn giáo còn tồn tại độc lập tg đối

68. trong xã hội có giai cấp, quan hệ nào được xét đến/ nhìn thấy/ quyết định hay gì gì đấy để phân chia giai cấp? a. quan hệ thống trị?

b, quan hệ mầm mống

c, quan hệ tàn dư

d,cả ba

69. các yếu tố cơ bản tồn tại xã hội? -> phuong thuc sx vat chat, cac yeu to phu thuoc vao dieu kien tu nhien – hoan canh dia li va xa hoi

70.tồn tại xã hội thay đổi ngay lập tức ý thức xã hội thay đổi? Đúng hay sai?

 

71.quan điểm triết học trước Mác có sai lầm gì?

a. đánh đồng vật chất vs vật thể

b. đống nhất vật chất vs vật thể hoặc t/c vật thể

->quan điểm triết học trc Mác là đánh đồng khái niệm vật chật chất trong triết học và vật chất trong khoa học

72. Triết học mác được kế thừa/xây dựng/nguồn gốc/tham khảo gì đấy từ:

a. triết học cổ điển đức

b, trường phái ko tưởng pháp?

c, triết học anh

d, cả 3

“Tuyên ngôn của Đảng CS ” của ai vào năm nào?

học quan hệ sc vs lực lươngj sx. cấu trúc thưoqngj tầng hạ tầng nhé vì có tầm khoảng chuc câu

ng goc xã hoi cua CN MLN : Lđ và ngôn ngư. Cơ sở: cổ đai, duy tâm Đức vs k tưởg. Qhê bản chat va ht, nd va hthuc, điền từ.

Có câu thuyết không tưởng. Cái j mà thuyết lộn đầu xuống đất nữa..mối quan hệ llsx và qhsx. Mấy câu phần cơ sở hạ tầng nữa

Những câu mình nhớ nè: 1,Khái niệm về kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng. mối quan hệ giữa chúng (cái nào qđ cái nào).

2,Chủ nghĩa duy tâm có mấy hình thức?

3, Nhà nước và chính quyền địa phương thuộc cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng hay cả 2?

4, Cái gì dẫn tói sự thay đổi về chất?

5, phản nguyên tử, phản hạt nhân là tồn tại vật chất, phi vật chất hay ko là tồn tại vật chất?

Lời khuyên là các bạn nên đọc thêm 1 số câu trích dẫn của Mác và Ăng ghen vì ng ta bắt điền từ còn thiếu + hỏi xem câu trích dẫn đó của ai nói và nói về vấn đề gì. Chúc các bạn thi tốt!!

đại khái là phần các cặp phạm trù, kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin về mấy cái quan điểm của mấy ông đi trước

khái niệm phg thức sx

430 T.Hùg k0n pan t trug may kâu, ở đầu đầu í. Xog r, ý thuc xh qđ he tu tg hay ngc lai. Có cau tra lời nao qtrog nhat là Nhà Nc nhe

Đề câu chữ dài. T nhớ mấy câu: tác phẩm đảng cộng sản của ai năm nào. Nhiều vào quan hệ sx. Kiến thức thuong tầng, song trùng, nhất nguyên, lượng, lục lượng sản xuất, cho 1 câu rồi

thuộc chủ nghĩa j. Nhận định đúng sai có kèm giải thích. Thực tiễn….

Đề thi không khó như tưởng tượng

Nói chung không học cũng có thể đc 5 nếu biết suy luận chút ^^

Các cậu nên học kĩ phần :

.LLSX,QHSX

.Mâu thuẫn

.Học chi tiết các phạm trù
.Nhà nước

.Kiến trúc thượng tầng,hạ tầng

.Ý thức

.Nội dung các trường phái triết học

mình nhớ có tầm 5 câu liền về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất,cái nào có trước? nước ta với LLSX và QHSX ?

đề của mình có đến mấy câu xoanh quanh vấn đề “LLSX là nội dung vật chất của QTSX,QHSX là hình thức xã hội của quá trình đó”

các bạn nên học kĩ chương III-chủ nghĩa duy vật lịch sử,một vài vấn đề liên quan đến lượng-chất,về CNDT,CNDV,DVBC….

một điều nữa là các câu có đáp án dài nhất thường là đáp án đúng
Bạo lực là nhân tố quyết định sự hình thành giai cấp ? Đ/S/Ý kiến khác