Tổng thống nước nào muốn đặt tên con là Hồ Chí Minh?

Tổng thống Ghi Nê Sêcuturê muốn đặt tên con là Hồ Chí Minh

Sêcuturê, Tổng thống Ghi Nê sang thăm Việt Nam theo lời mời với tư cách là khách của Hồ Chủ Tịch.

Trong buổi mít tinh tiễn đưa tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Sêcuturê hết lời ca ngợi và khâm phục Hồ Chủ Tịch. Ông phát biểu đại ý: Vợ tôi sắp sinh, nếu sinh con trai, tôi sẽ đặt tên con là Hồ Chí Minh.

Sêcuturê quả thật rất chân thành và rất cảm phục Hồ Chí Minh nhưng ông ta chưa hiểu câu “nhập gia vấn huý” của phong tục nước ta. Liền đó Hồ Chủ Tịch trả lời lại rất khôn khéo, tài tình: “Bác không có vợ nên không có con, vậy Bác đề nghị các cháu thanh niên, nếu sắp tới, cháu nào có con trai thì đặt tên cháu là Sêcuturê!”

READ:  Bài 26 Hoàn thành thống nhất đất nước - mở rộng quan hệ quốc tế và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1975 – 1979)

Mọi người dự lễ đều vui cười thoải mái, phục tài đối đáp của Bác, vừa được lòng khách nước ngoài, vừa phù hợp với phong tục nước ta trong hoàn cảnh đó.

(Theo 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam)