Trình bày âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ kể từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.

1. Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược đông Dương :

– Từ tháng 5/1949, Mỹ từng bước can thiệp sâu vào xâm lược đông Dương.
+ 23/12/1950, ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung đông Dương, viện trợ quân sự, kinh tế – tài chính cho Pháp và bù nhìn, từng bước thay Pháp ở đông Dương .
+ Tháng 9/1951, ký với Bảo đại “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ” nhằm ràng buộc Bảo đại vào Mỹ.
– Viện trợ của Mỹ chiếm tỉ lệ ngày càng cao:1950 là 52 tỉ phrăng – chiếm 19 % ngân sách; 1953 là 285 tỉ phrăng – chiếm 43 % ngân sách.
– Các phái đoàn viện trợ kinh tế, cố vấn quân sự Mỹ đến Việt Nam ngày càng nhiều. Các trung tâm, trường huấn luyện Mỹ tuyển chọn người Việt Nam sang Mỹ học.

2. Kế hoạch đờ Lát đơ Tátxinhi :

READ:  Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945?

– Ngày 6/12/1950, đại tướng đờ Lát đơ Tátxinhi làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh, kiêm Cao uỷ Pháp ở đông Dương, dựa vào viện trợ Mỹ, đề ra kế hoạch mới, mong kết thúc nhanh chiến tranh.
* Kế hoạch có 4 điểm chính :
Tập trung quân Âu – Phi xây dựng một lực lượng cơ động mạnh, phát triển nguỵ quân, xây dựng “quân đội quốc gia”.
Xây dựng phòng tuyến công sự xi măng cốt sắt ( boong ke), lập “vành đai trắng” bao quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhằm ngăn chặn chủ lực ta và kiểm soát ta đưa nhân, tài, vật lực ra vùng tự do.
Tiến hành “chiến tranh tổng lực”, bình định vùng tạm chiếm, vơ vét sức người, sức của của nhân dân ta để tăng cường lực lượng của chúng.
đánh phá hậu phương của ta.

Làm cho cuộc đấu tranh của ta ở vùng sau lưng địch trở nên khó khăn, phức tạp.

READ:  Cho biết thái độ và khả năng của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]