Trình bày diễn biến cuộc Tiến công chiến lược đông – Xuân 1953 – 1954 của quân dân ta

a. Chủ trương, kế hoạch quân sự đông – Xuân 1953 – 1954 của ta :

Cuối tháng 9/1953, Bộ Chính trị họp bàn kế hoạch quân sự trong đông – Xuân 1953 – 1954.
+ Nhiệm vụ: tiêu diệt địch là chính.
+ Phương hướng chiến lược: Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc chúng phải phân tán lực lượng, tạo điều kiện thuận lợi để ta tiêu diệt địch.

b. Diễn biến :

– Ngày 10/12/1953, chủ lực ta tiến công Lai Châu, giải phóng toàn bộ thị xã (trừ điện Biên) Nava buộc phải đưa 6 tiểu đoàn cơ động tăng cường điện Biên Phủ. điện Biên Phủ thành nơi tập trung binh thứ hai của Pháp.
– Tháng 12/1953, liên quân Lào – Việt tiến công Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt, uy hiếp Xavannakhet và Sênô. Nava buộc phải tăng viện cho Sênô. Sênô trở thành nơi tập trung binh lực thứ ba của Pháp.
– Tháng 1/1954, liên quân Lào – Việt tiến công Thượng Lào, giải phóng lưu vực sông Nậm Hu và toàn tỉnh Phong Xalì. Nava đưa quân từ đồng bằng Bắc Bộ tăng cường cho Luông Phabang và Mường Sài. Luông Phabang và Mường Sài thành nơi tập trung binh lực thứ tư của Pháp.
– Tháng 2/1954, ta tiến công Bắc Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum, uy hiệp Plâyku. Pháp buộc phải tăng cường lực lượng cho Plâyku và Plâyku trở thành nơi tập trung binh lực thứ năm.
– Phối hợp với mặt trận chính, ở vùng sau lưng địch, phong trào du kích phát triển mạnh ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bình – Trị -Thiên, đồng bằng Bắc Bộ… c. Ý nghĩa:
– Kế hoạch Nava bước đầu phá sản: Pháp bị phân tán làm 5 nơi.
– Chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho ta mở cuộc tiến công quyết định vào điện Biên Phủ.