Trình bày những chính sách của nhà nước và sự phát triển của văn hóa, giáo dục, văn học khoa học và nghệ thuật thời Lê sơ?

Giáo dục và khoa cử:

– Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long; ở các đạo, phủ đều có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại. Đa số dân đều có thể đi học, trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát.

– Nội dung học tập, thi cử là các sách của đạo Nho. Đạo Nho chiếm địa vị độc tôn, Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.

– Thời Lê sơ (1428 – 1527), tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 Tiến sỹ và 20 Trạng nguyên.

Văn học, khoa học, nghệ thuật:

– Văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế; văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng. Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.

READ:  Trình bày những hiểu biết của em về một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc thời Lê sơ?

– Sử học có tác phẩm Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư…

– Địa lí có tác phẩm Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí…

– Y học có tác phẩm Bản thảo thực vật toát yếu…

– Toán học có tác phẩm Đại thành toán pháp…

– Nghệ thuật sân khấu, ca, múa, nhạc, chèo, tuồng… đều phát triển.

– Điêu khắc có phong cách khối đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện.

Nội dung liên quan

READ:  Trình bày những nét chính diễn biến và nhận xét về các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần chống quân Minh xâm lược?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]