Trình bày những nét chính về cuộc khởi nghĩa Yên Thế – Lịch Sử lớp 8

Nguyên nhân khởi nghĩa Yên Thế

  • Khi Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng Bắc Kì, Yên Thế trở thành mục tiêu bình định của chúng. Để bảo vệ cuộc sống của mình nông dân Yên Thế đã đứng lên đấu tranh.

Diên biến: 3 giai đoạn

  • Giai đoạn 1884-1892, nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ, chưa có sự chỉ huy thống nhất. Sau khi Đề Nắm mất (4/1892), Đề Thám trở thành lãnh tụ của phong trào.
  • Giai đoạn 1893-1908: Thời kì này nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở.
  • Giai đoạn 1909-1913: Sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội , phát hiện thấy có sự dính líu của Đề Thám, Thực dân Pháp đã tập trung lực lượng, mở cuộc tấn công quy mô lên Yên Thế.

Đến ngày 10/2/1913khi thủ lĩnh Đề Thám bị sát hại phong trào tan rã

Trình bày những nét chính về cuộc khởi nghĩa Yên Thế – Lịch Sử lớp 8

Kết quả khởi nghĩa Yên Thế:

  • Cuộc khởi nghĩa bị thất bại.
READ:  Trình bày những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ 19 - Lịch Sử lớp 8

Nguyên nhân thất bại

  • Lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch
  • Phong trào mang tính tự phát, chưa có sự liên kết với các phong trào yêu nước khác cùng thời.

Ý nghĩa

  • Chứng tỏ khả năng lớn lao của nông dân trong lịch sử đấu tranh của dân tộc.
Đánh giá SAO
[Tổng: 8 Trung bình: 4.5]