Trình bày nội chiến ở Pháp và ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri

Cuộc chiến đấu của các chiến sĩ Công xã

– Chính vì Công xã Pa-ri là Nhà nước kiểu mới phục vụ lợi ích của nhân dân cho nên giai cấp tư sản đã điên cuồng chống lại Công xã và các chiến sĩ Công xã đã anh dũng đấu tranh để bảo vệ chính quyền của mình.

– Thất bại trong âm mưu đánh chiếm đồi Mông-mác, Chi-e ráo riết chuẩn bị lực lượng và đánh chiếm các pháo đài ở phía Tây và phía Nam Pa-ri.

– Từ ngày 20 đến ngày 28 – 5 – 1871, Chi-e cho quân tấn công thành phố Pa-ri. Cuộc chiến đấu giữa hai bên đã diễn ra ác liệt trong suốt một tuần lễ, trở thành “Tuần lễ đẫm máu”.

– Tham gia chiến đấu chống quân của chính phủ Véc-xai có cả người già, phụ nữ và trẻ em. Các chiến sĩ Công xã đã chiến đấu và hi sinh đến người cuối cùng tại nghĩa địa Cha La-se-dơ.

READ:  Trình bày những hiểu biết của em về những hoạt động, đóng góp của C. Mác và Ph. Ăng-ghen đối với phong trào công nhân quốc tế?

Ý nghĩa, bài học lịch sử của Công xã Pa-ri

– Tuy chỉ tồn tại 72 ngày (từ ngày 18 – 3 đến ngày 28 – 5 -1871), nhưng Công xã Pa-ri có ý nghĩa lịch sử to lớn. Công xã là hình ảnh thu nhỏ của một chế độ xã hội mới, đem lại niềm tin và mơ ước về một tương lai tốt đẹp cho nhân dân lao động.

– Công xã đã để lại bài học kinh nghiệm quý báu: muốn cách mạng vô sản thắng lợi thì phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo; phải thực hiện liên minh công nông và phải kiên quyết trấn áp kẻ thù của cách mạng ngay từ đầu.

Nội dung liên quan

READ:  Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất như thế nào? - Lịch Sử lớp 8
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]