Trình bày sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu? – Lịch sử 7

Cuối thế kỉ V, người Giéc-man xâm chiếm, tiêu diệt các quốc gia cổ đại phương Tây, thành lập nhiều vương quốc mới : Ăng-glô Xắc-xông, Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt…

Trên lãnh thổ Rô-ma, người Giéc-man đã chiếm ruộng đất của chủ nô, đem chia cho nhau; phong cho các tướng lĩnh, quý tộc các tước vị như: công tước, hầu tước… Những việc làm của người Giéc-man đã tác động đến xã hội, dẫn tới sự hình thành các tầng lớp mới:

– Lãnh chúa phong kiến: là các tướng lĩnh và quý tộc có nhiều ruộng đất và tước vị, có quyền thế và rất giàu có.

– Nông nô: là những nô lệ được giải phóng và nông dân, không có ruộng đất, làm thuê, phụ thuộc vào lãnh chúa.

Từ những biến đổi trên đã dẫn tới sự ra đời của xã hội phong kiến châu Âu.

READ:  Trình bày những nét chính về cơ sở kinh tế - xã hội của chế độ phong kiến? - Lịch sử 7

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: 2 Trung bình: 4.5]