Trình bày sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản từ những năm 50 đến những năm 70 của thế kỉ XX? Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển đó?

Sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật bản từ những năm 50 đến những năm 70 của thế kỉ XX

  • Khi Mĩ tiến hành chiến tranh Triều Tiên (6/1950) và chiến tranh xâm lược Việt Nam (những năm 60 c.ủa thế kỉ XX), kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng “thần kì”, đứng thứ hai trong thế giới tư bản.
  • GDP năm 1950 đạt 20 tỉ USD bằng 1/7 Mĩ, GDP năm 1968 đạt 183 tỉ USD, đứng thứ 2 sau Mĩ.
  • Công nghiệp: Tốc độ tăng trưởng bình quân là 15% (1950-1960); 13,5% (1961-1970).
  • Nông nghiệp: Cung cấp hơn 80% nhu cầu lương thực trong nước, 2/3 nhu cầu thịt, sữa.
  • Từ những năm 70 của thế kỉ XX, cùng với Mĩ và Tây Âu, Nhật trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế tài chính của thế giới.

Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển:

  • Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời, tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc của dân tộc
  • Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty tạo nên sự cạnh tranh rất cao trên thị trường thế giới.
  • Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc đề ra chiến lược phát triển và nắm bắt đúng thời cơ.
  • Con người được đào tạo chu đáo, có trình độ văn hóa, có ý chí vươn lên, cần cù chịu khó, có kỉ luật, tiết kiệm…