Trương Ba không chấp nhận sống trong thân xác cu Tị vì sao?

a. Khi Đế Thích yêu cầu Trương Ba nhập vào xác cu Tị,Trương Ba đã có thái độ:

– Lúc đầu,Trương Ba phân vân, tưởng tượng ra cảnh mình sống trong xác cu Tị sẽ không ổn vì: “vợ và các con tôi,cháu tôi sẽ nghĩ như thế nào khi tôi mang hình hài của một đứa trẻ lên mười. Sẽ như thế nào khi bác Trưởng Hoạt ,và những người thân mất đi,mà mình thì cứ trẻ mãi,sẽ sống cô đơn như “ông khách ngồi trơ giữa nhà”.

– Sau đó,Trương Ba dứt khoát: “tôi đã nghĩ kỹ rồi ông Đế Thích ạ.Tôi không nhập vào xác ai nữa. Tôi đã chết rồi.Hãy để tôi chết hẳn.”

b. Trương Ba không chấp nhận sống trong thân xác cu Tị vì:

– Trương Ba hiểu được những rắc rối khi trú ngụ trong thân xác của một đứa trẻ lên mười.

READ:  Tả dòng sông quê em

– Trương Ba nhân hậu, không muốn giành lấy sự sống của cu Tị để gây đau khổ cho chị Lụa. Chấp nhận hy sinh để cứu cu Tị.

– Trương Ba đã thấm thía bi kịch sống nhờ, sống gửi, sống không được là chính mình. Sống mà gây đau khổ cho bao người thì đó là cuộc sống vô nghĩa.