Ứng xử của người Việt với Phật giáo và vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần xưa và nay

Phật giáo VN có hơn 2000 năm lịch sử, từ khi du nhập Phật giáo đã được người Việt bản địa hóa, khiến nó nhanh chóng cộng sinh để hòa mình trong dòng chảy văn hóa dân tộc tạo nên sắc thái riêng của Phật giáo VN. Biểu hiện:

+Khuynh hướng nhập thế: cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh.

+Tính tổng hợp: là 1 trong những đặc tính của tư duy nông nghiệp thể hiện ở sự dung hợp Phật giáo với các tín ngưỡng và truyền thống văn hóa bản địa. Tổng hợp giữa các tong phái của Phật giáo, dung hợp Phật giáo với các tôn giáo khác.

Kết quả hình ảnh cho Phật giáo

Đối với người dân Việt, Phật giáo có sự ảnh hưởng sâu rộng, ngôi chùa là nơi giáo dục đạo đức và lòng hướng thiện, nơi an cư của tâm hồn, là trung tâm sinh hoạt cộng đồng và cũng là nơi ẩn chứa các giá trị văn hóa truyền thống đã có lịch sử lâu đời.

READ:  Theo bạn vũ trang có phải là một yếu tố hình thành nên văn hóa không? Vì sao?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]