Vì sao Bảo hiểm xã hội là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội?

Những lý do sau để khẳng định Bảo hiểm xã hội là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội:

– Đối tượng chính là NLĐ – đối tượng lớn số 1 của 1 quốc gia; đối tượng tạo ra của cải, vật chất, quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội.

– NLĐ có cs ổn định hơn -> khó rơi vào yếu thế hơn -> giúp đỡ người khác và thu hẹp đối tượng của chính sách khác. Đồng thời góp phần xây dựng hệ thống asxh mạnh mẽ hơn

– Đảm bảo công bằng xã hội khi phân chia lại thu nhập ng rủi ro – ko rủi ro

– Bảo hiểm xã hội ptr -> mọi ng yên tâm hơn về quyền lợi và cuộc sống -> kích thích hăng hái tham gia lđsx -> -> kích thích tăng trưởng kinh tế => góp phần tăng trưởng và tiến bộ xã hội.

READ:  Vì sao cứu trợ xã hội là trụ cột đảm bảo An sinh xã hội?

Vai trò của Bảo hiểm xã hội trong quá trình đảm bảo an sinh xã hội: Điều tiết các chính sách trong hệ thống asxh: Bảo hiểm xã hội ptr => mở rộng đối tượng Bảo hiểm xã hội => thu hẹp đối tượng trong chính sách khác của asxhh => ổn định hơn hệ thống asxh

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]