Viết một đoạn văn kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường: vẽ lên tường

Trong giờ ra chơi, Nam lấy bút màu vẽ hình con ngựa lên tường. Khi vẽ xong, Nam khoe với Lan: “Mình vẽ con ngựa có đẹp không ?” Lan chẳng những không khen mà còn nói: “Bạn vẽ lên tường sẽ làm xấu tường , lớp” Nam hiểu ra. Cả hai cùng nhau quét vôi xóa hình vẽ con ngựa trên tường. Lan rất mừng vì mình đã góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường .

READ:  Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với một nhân vật cổ tích mà em đã học