Theo chương trình Ngữ Văn lớp 8, nhưng bài văn mẫu được tổng hợp và biên soạn bám sát chương trình Văn học.

Các bài được trình bày thành 2 dạng: Một số dàn ý chi tiết giúp tìm, sắp xếp và bố cục ý trong một bài văn; Các bài văn mẫu hoàn chỉnh giúp bạn có nguồn ngữ liệu tham khảo các ý được sắp xếp thành đoạn văn bài văn hoàn chỉnh. Từ đó giúp rèn luyện kỹ năng viết bài đúng yêu cầu, đây đủ ý…

Nội dung chủ yếu chương trình Tập làm văn lớp 8 bao gồm: Văn thuyết minh, Văn tự sự, Văn nghị luận. Với những thể loại và chủ đề các bạn chưa nắm rõ thì có thể xem lại phần Soạn văn lớp 8 (Ngữ văn lớp 8), hoặc phần văn mẫu lớp 7.