Tại sao Nhật đảo chính Pháp?

Đáp án câu hỏi: Tại sao Nhật đảo chính Pháp? bọn Pháp ở Đông Dương thất bại như thế nào? Theo em khi Nhật đảo chính Pháp thời cơ cách mạng đã đến chưa?

* Nhật đảo chính Pháp tại vì:

– Ngày 22/9/1940 Nhật chính thức nhày vào Đông dương, Pháp đẫ cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông dương, nhưng sự cấu kết này chỉ là tạm thời cả hai bên lợi dụng nhau, càng về sau mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp càng sâu sắc.

– Năm 1945 chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, phe phát xít liên tiếp bại trận trên các chiến trường, Thủ đô Pa Ri giải phóng, chính phủ ĐờGôn lên cầm quyền.

– Ở mặt trận châu Á Thái bình dương Nhât khốn đốn,

– Ở Đông dương pháp muốn nhân cơ hội này ngóc đầu dậy lật đố Nhật . Nhật đã bất ngờ làm cuộc đảo chính Pháp.

READ:  Vì sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á?

* Thất bại của Pháp: Đêm 9/3/1940 Nhật tấn công Pháp tren toàn cõi Đông dương, quân Pháp chống cự yếu ớt, chỉ sau vài giờ đã đầu hàng dâng toàn bộ Đông dương cho Nhật.

• Nhật đảo chính Pháp, Pháp thua một kẻ thù của dân tộc ta bị ngã gục, vẫn còn một kẻ thù là Nhật. tình thế cách mạng đã đến nhưng thời cơ cách mạng chưa đến. Bộ mặt của Nhật bị lộ rõ, nhân dân căm ghét tạo điều kiện cho cách mạng phát triển, đẩy phát xít Nhật