Tại sao Đảng ta phát động cao trào kháng Nhật cứu nước?

*Tình hình thế giớ:

Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Ở Châu Âu phát xít Đức bị thất bại liên tiếp. Liên quân Anh – Mỹ mở trận mới, nước Pháp giải phóng chính phủ kháng chiến Đờ Gông trở về Pa-Ri.
– Ở mặt trận Thái Bình dương Nhật đang khốn đốn trước đón tấn công của liên quân Anh, Mỹ.
– Ở Đông dương Pháp đang ráo riết hoạt động chờ Đồng minh vào đánh quân Nhật.
Trước tình hình đó Nhật buộc phải đảo chính Pháp dể chiếm đông dương.

* Tình hình trong nước:

– Đêm 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp, lên nắm chính quyền, tuyên bố giúp đỡ nên độc lập của các dân tộc ở Đông Dương nhưng chúng đã thi hành chính sách bóc lột nhân dân ta trất tàn ác, vì vậy bộ mặt thật của phát xít Nhật bị phơi trần.
– Trước tình hình đó Ban thường vụ TW Đảng họp hội nghi mở rộng ra chỉ thị: “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” . Xác định kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm của nhân dân ta là phát xít Nhật, Đảng phát động cao trào “ Kháng Nhật cứu nước ”.