Tại sao Đảng ta phát động cao trào kháng Nhật cứu nước?

*Tình hình thế giớ:

Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Ở Châu Âu phát xít Đức bị thất bại liên tiếp. Liên quân Anh – Mỹ mở trận mới, nước Pháp giải phóng chính phủ kháng chiến Đờ Gông trở về Pa-Ri.
– Ở mặt trận Thái Bình dương Nhật đang khốn đốn trước đón tấn công của liên quân Anh, Mỹ.
– Ở Đông dương Pháp đang ráo riết hoạt động chờ Đồng minh vào đánh quân Nhật.
Trước tình hình đó Nhật buộc phải đảo chính Pháp dể chiếm đông dương.

* Tình hình trong nước:

– Đêm 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp, lên nắm chính quyền, tuyên bố giúp đỡ nên độc lập của các dân tộc ở Đông Dương nhưng chúng đã thi hành chính sách bóc lột nhân dân ta trất tàn ác, vì vậy bộ mặt thật của phát xít Nhật bị phơi trần.
– Trước tình hình đó Ban thường vụ TW Đảng họp hội nghi mở rộng ra chỉ thị: “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” . Xác định kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm của nhân dân ta là phát xít Nhật, Đảng phát động cao trào “ Kháng Nhật cứu nước ”.

READ:  Trình bày mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của các nước ASEAN? Việt Nam tham gia vào tổ chức ASEAN năm nào? Theo em Việt Nam tham gia vào tổ chức ASEAN có những thuận lợi và khó khăn gì?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]