Tại vì sao phải chiến đấu lâu dài và tự lực cánh sinh?

Tại vì sao phải chiến đấu lâu dài và tự lực cánh sinh?

– Thực dân Pháp thực hiện âm mưu “ Đánh nhanh, thắng nhanh”, để làm phá sản âm mưu đó ta phải đánh lâu dài.
– Tương quam lực lượng giữa ta và địch không cân xứng, địch mạnh hơn ta cả về quân sự lẫn kinh tế.
– Cuộc kháng chiến của nhân dân ta là cuộc chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần, ta càng đánh càng mạnh.
– Tự lực cánh sinh vì lúc đầu ta bị bao vây cô lập chưa có sự giúp đơc của bên ngoài, mặt khác cuộc kháng chiến của ta phải do chính ta thực hiện là chính.