19 tuổi và đã kết hôn có đủ điều kiện để nhận con nuôi hay không?

Anh X sinh năm 1984, kết hôn và chung sống với chị G nhiều năm mà không có con. Năm 2017, anh X liên hệ Ủy ban nhân dân xã nơi vợ chồng anh cư trú đề nghị làm thủ tục để nhận cháu C 14 tuổi làm con nuôi. Trong trường hợp này, anh X, chị G có đủ điều kiện để nhận con nuôi hay không?

Trả lời:

Theo Điều 8 Luật Nuôi con nuôi năm 2010, người được nhận làm con nuôi phải là trẻ em dưới 16 tuổi hoặc người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

– Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Trong trường hợp này cháu C 14 tuổi, đủ điều kiện được nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, điểm c khoản 1 Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định một trong những điều kiện của người nhận nuôi là “hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên”.

READ:  Công chức Tư pháp - hộ tịch có những nhiệm vụ gì mà bận suốt thế?

Năm 2017, anh X 33 tuổi, cháu C 14 tuổi, anh chỉ hơn cháu C 19 tuổi nên không đủ điều kiện nhận con nuôi theo quy định. Do vậy, công chức Tư pháp – Hộ tịch không thụ lý giải quyết việc nhận con nuôi của anh X.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]