Không nhận bản sao được chứng thực từ bản chính có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Có người phản ánh tình trạng khi làm thủ tục nhập học cho con vào trường X, nhà trường yêu cầu phụ huynh phải nộp bản sao Giấy khai sinh được cấp từ sổ gốc, mà không nhận bản sao được chứng thực từ bản chính. Việc làm của nhà trường có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Trả lời:

Theo Điều 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì bản sao được cấp từ sổ gốc và bản sao được chứng thực từ bản chính đều có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch. Do đó, người dân nộp bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính đều được.

Vì vậy, yêu cầu của trường X chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung liên quan

READ:  Việc từ chối làm thủ tục đăng ký khai sinh của công chức Tư pháp – Hộ tịch có phù hợp với quy định của pháp luật không?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]