29 Sách không thể bỏ qua để trở thành cao thủ học giỏi hóa lớp 12

Học Tốt Vật Lý Lớp 12 đắt chỉ 112K, rẻ nhất còn 16Kk. Dưới đây là danh sách từng sách, vui lòng bấm vào link màu xanh sau phần tên sách để xem full ảnh, và mã giảm giá.

1 – LỜI GIẢI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 33,600Đ

Lời Giải Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yygtedzu” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

2 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 12 – Giá: 27,750Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Nâng Cao Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y3rkonyn” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

3 – PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC LỚP 12 (PHẦN VÔ CƠ) – Giá: 51,750Đ

Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Hóa Học Lớp 12 (Phần Vô Cơ)

[su_button url=”http://tinyurl.com/y2x2gxu7″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

4 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 (CƠ BẢN) – Giá: 19,600Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 (Cơ Bản)

[su_button url=”http://tinyurl.com/y3h7mznv” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

5 – BÀI TẬP HAY KHÓ HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 39,000Đ

Bài Tập Hay Khó Hóa Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y3vjk286″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

6 – HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 31,000Đ

Học Tốt Hóa Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y4p8qljz” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

7 – BỒI DƯỠNG HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 35,000Đ

Bồi Dưỡng Hóa Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yxekruty” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

8 – PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 (TẬP 1) – Giá: 70,200Đ

Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Hữu Cơ Lớp 12 (Tập 1)

[su_button url=”http://tinyurl.com/y38loz78″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

9 – BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG – VÔ CƠ LỚP 12 – Giá: 33,750Đ

Bài Tập Phương Pháp Giải Hóa Học Đại Cương - Vô Cơ Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y6akbtve” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

10 – BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 – Giá: 21,700Đ

READ:  HÀNH TRÌNH TÌM LẠI LÀN DA VÀ CHĂM SÓC BẢN THÂN ĐÚNG NGHĨA

Bài Tập Phương Pháp Giải Hóa Học Hữu Cơ Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y2syjyas” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

11 – BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 12 (TẬP 1 – HỮU CƠ) – Giá: 32,200Đ

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học Lớp 12 (Tập 1 - Hữu Cơ)

[su_button url=”http://tinyurl.com/yyuuophq” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

12 – GIẢI BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 16,100Đ

Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y357zokc” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

13 – PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 – PHẦN HỮU CƠ – Giá: 30,800Đ

Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 - Phần Hữu Cơ

[su_button url=”http://tinyurl.com/yyf2a9os” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

14 – LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI NHANH HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 36,750Đ

Luyện Kỹ Năng Giải Nhanh Hóa Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yy9juv9m” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

15 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) – Giá: 19,500Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 (Chương Trình Chuẩn)

[su_button url=”http://tinyurl.com/y2sqbxvn” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

16 – RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 111,750Đ

Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Hóa Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yy3ndopx” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

17 – HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 12 (2016) – Giá: 34,300Đ

Học Tốt Hóa Học Lớp 12 (2016)

[su_button url=”http://tinyurl.com/yyrjlqk7″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

18 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 (NÂNG CAO) – Giá: 26,600Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 (Nâng Cao)

[su_button url=”http://tinyurl.com/y62ml5zf” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

19 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 (2016) – Giá: 21,700Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 (2016)

[su_button url=”http://tinyurl.com/y2dcyd88″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

20 – HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 41,000Đ

READ:  9 Cuốn sách hay Địa lý 12 giúp học giỏi

Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y2wxedhb” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

21 – CHINH PHỤC HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 (TẬP 1) – Giá: 167,250Đ

Chinh Phục Hóa Học Hữu Cơ Lớp 12 (Tập 1)

[su_button url=”http://tinyurl.com/y5mr7l9u” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

22 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 NÂNG CAO – Giá: 30,100Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

[su_button url=”http://tinyurl.com/y2z2lp2j” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

23 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) – Giá: 21,000Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 (Chương Trình Chuẩn)

[su_button url=”http://tinyurl.com/y4chcnmv” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

24 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 12 – Giá: 30,100Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Nâng Cao Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y5btfvcz” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

25 – TỰ LUYỆN THI HÓA PHẦN HỮU CƠ – LỚP 12 (TẬP 1) – Giá: 111,300Đ

Tự Luyện Thi Hóa Phần Hữu Cơ - Lớp 12 (Tập 1)

[su_button url=”http://tinyurl.com/y4qta776″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

26 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 30,750Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yyw76ap8″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

27 – HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 17,000Đ

Hóa Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yxug9dlw” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

28 – GIÚP TRÍ NHỚ HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 33,000Đ

Giúp Trí Nhớ Hóa Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yywe8oqg” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

29 – PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 59,250Đ

Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y2yq2e75″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]