29 Sách không thể bỏ qua để trở thành cao thủ học giỏi hóa lớp 12

Học Tốt Vật Lý Lớp 12 đắt chỉ 112K, rẻ nhất còn 16Kk. Dưới đây là danh sách từng sách, vui lòng bấm vào link màu xanh sau phần tên sách để xem full ảnh, và mã giảm giá.

1 – LỜI GIẢI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 33,600Đ

Lời Giải Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Học Lớp 12


2 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 12 – Giá: 27,750Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Nâng Cao Lớp 12


3 – PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC LỚP 12 (PHẦN VÔ CƠ) – Giá: 51,750Đ

Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Hóa Học Lớp 12 (Phần Vô Cơ)


4 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 (CƠ BẢN) – Giá: 19,600Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 (Cơ Bản)


5 – BÀI TẬP HAY KHÓ HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 39,000Đ

Bài Tập Hay Khó Hóa Học Lớp 12


6 – HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 31,000Đ

Học Tốt Hóa Học Lớp 12


7 – BỒI DƯỠNG HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 35,000Đ

Bồi Dưỡng Hóa Học Lớp 12


8 – PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 (TẬP 1) – Giá: 70,200Đ

Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Hữu Cơ Lớp 12 (Tập 1)


9 – BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG – VÔ CƠ LỚP 12 – Giá: 33,750Đ

Bài Tập Phương Pháp Giải Hóa Học Đại Cương - Vô Cơ Lớp 12


10 – BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 – Giá: 21,700Đ

READ:  Nhìn lại hành trình trị mụn của mình mới thấy tiền đổ vào không ít

Bài Tập Phương Pháp Giải Hóa Học Hữu Cơ Lớp 12


11 – BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 12 (TẬP 1 – HỮU CƠ) – Giá: 32,200Đ

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học Lớp 12 (Tập 1 - Hữu Cơ)


12 – GIẢI BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 16,100Đ

Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 12


13 – PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 – PHẦN HỮU CƠ – Giá: 30,800Đ

Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 - Phần Hữu Cơ


14 – LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI NHANH HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 36,750Đ

Luyện Kỹ Năng Giải Nhanh Hóa Học Lớp 12


15 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) – Giá: 19,500Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 (Chương Trình Chuẩn)


16 – RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 111,750Đ

Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Hóa Học Lớp 12


17 – HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 12 (2016) – Giá: 34,300Đ

Học Tốt Hóa Học Lớp 12 (2016)


18 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 (NÂNG CAO) – Giá: 26,600Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 (Nâng Cao)


19 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 (2016) – Giá: 21,700Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 (2016)


20 – HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 41,000Đ

Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12


21 – CHINH PHỤC HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 (TẬP 1) – Giá: 167,250Đ

READ:  Mô hình Dragonball (Tuyển mô hình Bảy viên ngọc rồng)

Chinh Phục Hóa Học Hữu Cơ Lớp 12 (Tập 1)


22 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 NÂNG CAO – Giá: 30,100Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao


23 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) – Giá: 21,000Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 (Chương Trình Chuẩn)


24 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 12 – Giá: 30,100Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Nâng Cao Lớp 12


25 – TỰ LUYỆN THI HÓA PHẦN HỮU CƠ – LỚP 12 (TẬP 1) – Giá: 111,300Đ

Tự Luyện Thi Hóa Phần Hữu Cơ - Lớp 12 (Tập 1)


26 – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 30,750Đ

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12


27 – HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 17,000Đ

Hóa Học Lớp 12


28 – GIÚP TRÍ NHỚ HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 33,000Đ

Giúp Trí Nhớ Hóa Học Lớp 12


29 – PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 59,250Đ

Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12


Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]