Hình ảnh nào góp phần nhiều nhất làm nên cái hay bài Tháng ba đến lớp

Tôi muốn ngày nào lớp cũng đông vui

Dẫu tháng ba còn đi qua năm học.

Mỗi khoảng trống trên bàn-có em vắng mặt

Là bao nhiêu khoảng trống ở trong tôi

(Tháng ba đến lớp – Thanh ứng)

Theo em, hình ảnh nào góp phần nhiều nhất làm nên cái hay của khổ thơ tren? Vì sao?

Hoa Gao

Gợi ý

Theo em, hình ảnh góp phần làm nên cái hay của khổ thơ là hình ảnh khoảng trống trên bàn trong hai câu thơ:

Mỗi khoảng trống trên bàn – có em vắng mặt

Là bao nhiêu khoảng trống ở trong tôi

 Từ một khoảng trống ở trên bàn- dấu hiệu báo cho thầy giáo, cô giáo biết: lại có một em học sinh vắng mặt vì không còn thóc gạo để ăn trong những ngày giáp hạt tháng ba- tác giả liên tưởng đến rất nhiều khoảng trống của nỗi buồn thương tâm trong tâm hồn mình (Là bao nhiêu khoảng trống ở trong tôi). Điều đó cho thấy tấm lòng yêu thương tha thiết của thầy cô giáo đối với các em học sinh ở một vùng quê nghèo trước đây.