Cảm nhận những hình ảnh, âm thanh… đẹp trong bài Tiếng hát mùa gặt – Nguyễn Duy

Đồng chiêm phả nắng lên không

Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng.

Gió nâng tiếng hát chói chang,

Lung linh lưỡi hái liếm ngang chân trời.

          (Tiếng hát mùa gặt – Nguyễn Duy)

Trong đoạn thơ trên, cánh đồng lúa chín được tả có màu sắc, âm thanh, hình ảnh gì đẹp? Tác giả tả lưỡi hái đẹp và sắc bằng những từ ngữ nào?

ruong lua

Gợi ý

– Trong đoạn thơ trên, cánh đồng lúa chín được tả với màu sắc, âm thanh, hình ảnh đẹp là:

+ Màu sắc: vàng (của đồng lúa, của nắng).

+ Âm thanh: tiếng hát.

+ Hình ảnh: cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng; long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời.

– Lưỡi hái đẹp và sắc được tác giả tả trong dòng thơ cuối, với các từ ngữ: long lanh lưỡi hái (lưỡi hái phản chiếu ánh mặt trời sáng long lanh); liếm ngang chân trời (hình ảnh diễn tả việc gặt lúa bằng hái của người nông dân: lưỡi hái sắc đưa ngang cắt rời thân lúa, được phóng đại thành hình ảnh lưỡi hái liếm ngang chân trời).