Chon cách ngắt nhịp trong bài Tiếng hát mùa gặt của Nguyễn Duy

Trong bài Tiếng hát mùa gặt, khi tả cảnh bà con nông dân tuốt lúa dưới đêm trăng sáng, nhà thơ Nguyễn Duy viết:

Mảnh sân trăng lúa chất đầy

Vàng tuôn trong tiếng máy quay xập xình.

Theo em, ở dòng thơ thứ nhất, trong hai cách ngắt nhịp dưới đây:

– Mảnh sân/ trăng lúa chất đầy.

– Mảnh sân trăng/ lúa chất đầy.

Em chon cách ngắt nhịp nào? Vì sao?

Que Huong vn

Gợi ý

Mỗi cách ngắt nhịp có sức gợi tả, gợi cảm riêng. Theo cách ngắt nhịp thứ nhất(Mảnh sân / trăng lúa chất đầy),câu thơ được hiểu: trên sân, cả lúa, cả trăng đều chất đầy, đều tràn ngập. Cảnh tượng này vừa gợi sự no đủ, vừa gợi cảm giác thơ mộng. Cách ngắt nhịp thứ hai (Mảnh sân trăng / lúa chất đầy) thì gợi được ở người đọc về một mảnh sân tràn ngập ánh trăng, lung linh huyền ảo, trên đó lúa chất đầy. Tuy nhiên cách ngắt nhịp thứ hai có phần khiên cưỡng, thiếu tự nhiên. Do đó cách ngắt nhịp thứ nhất vẫn hợp lí hơn.