Ai là người đầu tiên cắm cờ chiến thắng trên dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975?

Người đầu tiên cắm cờ chiến thắng trên dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 là Bùi Quang Thận. Bùi Quang Thận (1948-) là người lính Giải phóng quân miền Nam đã cắm lá cờ chiến thắng đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc dinh Độc Lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Bùi Quang Thận đi trên chiếc xe tăng 843 tiến vào dinh Độc Lập. Xe của ông bị kẹt tại cổng phụ. Ông mang cờ xuống xe, chạy bộ vào dinh. Cùng với chính trị viên đại đội Vũ Đăng Toàn trên xe tăng 390, hai ông là những người lính Giải phóng quân đầu tiên vào dinh Độc Lập. Khi xông vào dinh, do không nhìn thấy cửa kính trong suốt, ông đã lao đầu vào cửa và ngã bật ra phía sau. Vào trong dinh, Bùi Quang Thận đề nghị Vũ Đăng Toàn ở lại “canh chừng” các thành viên nội các Việt Nam Cộng hòa và chờ cấp chỉ huy đến, còn ông thực hiện cho được nhiệm vụ của mình là cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập. Đại tá Chiêm, chỉ huy trưởng lực lượng phòng vệ phủ Tổng thống được lệnh dẫn Bùi Quang Thận cùng hai người đi theo hỗ trợ là Nguyễn Hữu Thái – cựu chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn và nhà báo Huỳnh Văn Tòng. Khi đại tá Chiêm dẫn vào thang máy để lên chỗ cắm cờ, ông đã không chịu vào thang máy do đây là lần đầu tiên được biết đến loại thiết bị này. Ông kể lại: “Lúc đó tôi thấy thang máy giống như… cái hòm. Vào đó nó nhốt mình luôn, biết bao giờ mới ra được!”. Sau khi nghe đại tá giải thích, ông đã cảnh giác yêu cầu đại tá vào trước để mình vào sau rồi lên cắm cờ. Bùi Quang Thận đã kéo lá cờ xanh đỏ sao vàng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, trên lá cờ ông đã viết và ký tên: “11g30 ngày 30-4. Thận”. Sự kiện cắm cờ này được viết trong tác phẩm “Người cắm cờ trên Dinh Độc Lập” của Trần Đăng Khoa, in trong tập “Người thường gặp”.