Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật trong những năm gần đây có những thành tựu nào đáng chú ý? Cơ hội và thách thức của Việt Nam trước sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay?

Những thành tựu:

  • Khoa học cơ bản: phát minh trong toán học, vật lý, Hóa học, sinh học (bản đồ gen người, cừu Đô-li ra đời bằng phương pháp nhân bản vô tính).
  • Những phát minh lớn về công cụ sản xuất mới: Máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động….
  • Tìm ra những nguồn năng lượng mới: nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió…
  • Sáng chế ra những vật liệu mới: Chất dẻo, vật liệu siêu bền, siêu dẫn, siêu cứng…
  • Tiến hành cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp.
  • Những tiến bộ thần kì trong giao thông vận tải, thông tin có những tiến bộ thần kỳ, máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa tốc độ cao, phát sóng vô tuyến hiện đại qua vệ tinh nhân tạo;
  • Chinh phục vũ trụ: con người bay vào vũ trụ, đặt chân lên mặt trăng.
READ:  Hãy phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của Đạo đức.

=> Đó là những thành tựu hết sức kì diệu chứng tỏ sự phát triển của trí tuệ và óc sáng tạo trọng lao động của loài người.

Cơ hội và thách thức của Việt Nam trước sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay.

  • Cơ hội: Ta biết tiếp cận vận dụng được những thành tựu khoa học kỹ thuật thì quốc gia đó sẽ có điều kiện để phát triển kinh tế văn hóa đất nước nâng cao đời sống của nhân dân.
  • Thách thức: trong điều kiện nước ta còn nghèo, vốn đầu tư hạn hẹp, trình độ phát triển kinh tế và khoa học và công nghệ còn có khoảng cách khá xa so với nhiều nước trên thế giới và trong khu vực. Để dựa vào những thành tựu khoa học kỹ thuật phát triển đất nước thì các quốc gia cũng phải trải qua những khó khăn nhất định. Nếu không nắm bắt kịp thời những thành tựu khoa học thì sẽ tụt hậu,cản trở sự thành công của quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.